Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yönetimden Mesaj

1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesindeki ilk çalışmalar arasında Türkiyat araştırmaları önemli bir yer işgal eder. 1958 yılında Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın  Fen-Edebiyat Fakültesine kurucu dekan olarak atanmasından sonra fakülte bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmış, böylece Türkoloji çalışmaları başlatılmıştır. Kronolojik sıra itibariyle Türkiye’nin üçüncü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Erzurum’da açılması, Atatürk Üniversitesini Türkiyat araştırmalarının önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Aynı dönemde kurulan Tarih Bölümü de Türkiyat araştırmalarının güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde 1992 yılında kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yönetmeliğinde enstitünün amacı “Türkiye ve Türkiye sınırları dışındaki Türk dünyasının kültürel, sosyal, edebi, siyasi, tarihi, coğrafi ve iktisadi gelişmelerini incelemek; bu konularla ilgili araştırma ve değerlendirmeler yapmak” biçiminde özetlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış, bu araştırmalar çeşitli biçimlerde yayına dönüştürülmüştür. Türk Dünyası ile ilgili araştırma projelerinin yanı sıra çeşitli konularda seminer, panel ve konferanslar düzenlenmiştir. 1994 yılında yayın hayatına başlayan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli dergi statüsünde, tanınırlığı ve taranırlığı her geçen gün biraz daha artmakta ve alanındaki saygın yerini korumaktadır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2017 yılından itibaren yürütmeye başladığı yüksek lisans ve doktora programları ve ihtisas kütüphanesi ile Türk Bilimine üst düzeyde ve nitelikli katkı sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Türk dünyası ile ilgili kapsamlı araştırma projeleriyle Türk diline, kültürüne ve tarihine ait unsurların akademik yöntemlerle araştırılmasına zemin hazırlanacak, bu konularda araştırma yapmak isteyen araştırmacıları teşvik ve desteklemiş olacaktır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Akademik ve Kültürel Etkinlikler

İç Kontrol Sistemi İşlemleri

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi