Ulaştırma Anabilim Dalı

Hakkında

Bölümümüz ulaştırma laboratuvarında, karayolu üstyapısında kullanılan bitümlü bağlayıcılar ile ilgili karayolu teknik şartnamesinde belirtilen kalite kontrol deneyleri, bitümlü karışımlar ve stabilite deneyleri ile karışım tasarımları yapılmaktadır. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ulaştırma bilim dalında yapılan yüksek lisans, doktora ve diğer bilimsel çalışmalar da ulaştırma laboratuvarında gerçekleştirilmekte olup inşaat mühendisliği için zorunlu ders kapsamında verilen İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı I-II dersleri de yapılmaktadır.

Yapılan deneyler içerisinde, ince film halinde ısıtma deneyi, dönel ince film halinde ısıtma deneyi, çözünürlük deneyi, ekstraksiyon deneyi, özgül ağırlık deneyi, soyulma deneyi, penetrasyon deneyi, sürtünme direnci tayini deneyi, elek analizi, viskozite belirleme deneyi, düktilite deneyi, parlama noktası tayini deneyi, su muhtevası tayini, dönel viskozimetre deneyi, yumuşama noktası deneyi, Marshall deneyi, statik ve dinamik sünme deneyleri sayılabilir.