BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üroloji A.D

Anabilim Dalı Adı

Üroloji Anabilim Dalı

Tarihçe

BİRİM TARİHÇEMİZ:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 11 Şubat 1966 yılında  Prof. Dr. Yılmaz Bayraktar tarafından kurulmuştur .Üroloji Anabilim Dalımız, hizmet verdiği 45 yılda 70 uzman doktor yetiştirmiştir.  Zaman içinde Tıp Fakültesi Hastanesinin gelişimi ile birlikte Türkiye’de çağdaş Üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği önemli Anabilim Dallarından biri olmuştur. Çocuk Ürolojisi, 1991 yılında “Bilim Dalı” statüsünde kurulmuş olup, bu tarihten beri Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermektedir.

Modern ürolojik uygulamaların gerektirdiği bütün olanaklar Anabilim Dalı bünyesinde bulunmaktadır.  5 Profesör, 1 doçent , 2 yardımcı doçent doktor ve 11 araştırma görevlisi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi bünyesinde 48 yatak kapasiteli klinikte hizmete devam etmektedir.

 Anabilim Dalımız polikliniğine yıllık ortalama 20000 hasta başvurmakta bunların yaklaşık 3000’i yatarak tedavi görmektedir. Bu hastalara tedavi amacıyla endoürolojik ,laparoskopik ve açık cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

 Ameliyathanelerimiz bünyesinde rutin açık cerrahi ameliyatların yanı sıra kapalı olarak endoskopik tanısal işlemler, endoskopik cerrahi işlemler, PCNL (Perkütan taş cerrahisi) üreterorenoskopik girişimler, Laproskopik Ürolojik cerrahi hizmetler ve Çocuk Ürolojisi bünyesinde rekonstrüktif ameliyatlar başarı ile yapılmakta ve günün koşullarına uygun şekilde çeşitliliği artarak devam etmektedir.

 Son dört yıldır Çocuk Ürolojisi hastalarına bilim dalı öğretim üyesi tarafından haftanın belirlenmiş iki gününde poliklinik hizmeti verilmektedir. Özveri ile verilen bu hizmet sayesinde çocuk hastalar genel üroloji polikliniği haricinde öğretim üyesi düzeyinde muayene ve tedavi olmak şansına sahip olmuşlardır. Ayrıca Androloji hastaları da bu bilim dalının profesör seviyesindeki öğretim üyesi tarafından bekletilmeden tetkik ve tedavi olma şansına sahip olmuşlardır. Bu imkânlar Doğu Anadolu Bölgesi Üroloji hastalarına özveri ile ayrıcalıklı bir şekilde yansımaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız poliklinik hastaları her gün poliklinikte görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından araştırma görevlisi ile birlikte değerlendirilip tıbbi ve cerrahi planları yapılmaktadır.

 Anabilim Dalımızda yatarak tedavi gören hastalara rutin olarak öğretim üyesi seviyesinde sabah ve akşam olmak üzere 2 , asistan doktor düzeyinde ise  günde 3 kez olmak üzere toplam 5 vizit yapılmaktadır.

    Taşkırma (ESWL) ünitemize yıllık olarak ortalama 1500 hasta başvurmakta ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hizmet çocuk yaş gruplarına da ve genel anestezi altında verilmektedir. Uluslar arası kabul gören kayıtlara geçmiş hasta serilerimiz mevcuttur.

    Anabilim Dalımıza ait son teknoloji ile donatılmış 2 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Bu odalarda ortalama 7 ila 20 kapalı ve açık cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir.

  Her geçen gün hizmet kalitemiz, disiplinli bir şekilde yükseltilerek Doğu Anadolu Bölgesindeki hastalara daha etkin tedavi olma imkânı sağlanmıştır. Batıdaki birçok teknolojik imkân Anabilim Dalımızda mevcuttur. Bunlar hastaların yararına sağlık hizmet olarak verilmektedir. Üroloji Anabilim Dalında, İlk eğitimin başladığı 1966 yılından bu yana toplam 70 üroloji uzmanı yetişmiştir. Bugün bu uzmanların bir kısmı öğretim üyesi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir. Hastalara faydalı olabilmek saygı ve sevgiye dayalı iletişim anlayışımızın bir gereğidir.

Fiziki Durum Analizi

 

 

 Kliniğimizde Çocuk Ürolojisi, Androloji , Üroloji erkek ve bayan bölümlerinden oluşan 12 adet iki kişilik, 4 adet üç kişilik ve 12 adet de tek kişilik hususi oda olmak üzere toplam 48 yatak bulunmaktadır.

Kliniğimizde ayrıca tedavi uğraş odası, USG odası ve öğrenci dersliği bulunmaktadır. Birimimize bağlı olarak;

    - ESWL merkezi

    - Öğretim Üyeleri bloğu

    - Kütüphane ve dershane

    - Toplantı salonu

    - Tam donanımlı iki odanın bulunduğu ameliyathane

    - Poliklinik

    - Androloji laboratuarı

    - Ürodinami laboratuarı

    - USG ve girişim odası bulunmaktadır.

   

 

İnsan Kaynakları Analizi  (Akademik Personel)

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.GÜRAY OKYAR        (Bölüm başkanı)

Prof.Dr.Azam DEMİREL     

Prof.Dr.Özkan POLAT         

Prof.Dr.İsa ÖZBEY             

Prof.Dr.Yımaz AKSOY       

Doç.Dr.Turgut YAPANOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Tevfik ZİYPAK  

Yrd.Doç.Dr.Şenol ADANUR 

Uz.Dr.Ömer TURANGEZLİ

Arş.Gör.Dr.Ercüment KESKİN

Arş.Gör.Dr.Mustafa Asım ULUTÜRK

Arş.Gör.Dr.Fatih Kürşat YILMAZEL

Arş.Gör.Dr.Fevzi BEDİR

Arş.Gör.Dr.Ertuğrul Gazi ÖZBEY

Arş.Gör.Dr.Ali Haydar YILMAZ

Arş.Gör.Dr.Hüseyin KOÇAKGÖL

Arş.Gör.Dr.Mahmut KOÇ

Arş.Gör.Dr.Fatih ÖZKAYA

Arş.Gör.Dr.Erdem KOÇ

 

 

Hemşire ve Diğer Personel

 

Hemşire                10

Sekreter                 3

Yardımcı Personel  12

 

 

Anabilim Dalımızda yapılan özel işlemler

       

 • Perkütan Taş Cerrahisi
 • Laparoskopik Ürolojik Cerrahi
 • Üreterorenoskopik İşlemler
 • Taş Kırma (ESWL)
 • Çocuk Ürolojisi ile ilgili rekonüstriktif cerrahiler
 • Ürodinami
 • Penis Protezi
 • Penis eğriliği ve Peyroni hastalığının cerrahi tedavisi
 • Penis fraktürleri ve priapismus girişimsel işlemleri
 • Mikroskopik Varikoselektomi 
 • Radikal Üroonkolojik ameliyatlar

 

 

Akademik Personel

(Çalışma alanları)

 

Araştırma ve Yayın Analizi

 

Prof.Dr.GÜRAY OKYAR        (Genel Üroloji)

Prof.Dr.Azam DEMİREL       (Genel Üroloji)

Prof.Dr.Özkan POLAT          (Üroonkoloji)

Prof.Dr.İsa ÖZBEY              (Androloji)

Prof.Dr.Yımaz AKSOY          (Çocuk Ürolojisi)

Doç.Dr.Turgut YAPANOĞLU (Endoüroloji ve Laparoskopi)

Yrd.Doç.Dr.Tevfik ZİYPAK   (Endoüroloji ve Laparoskopi)

Yrd.Doç.Dr.Şenol ADANUR  (Endoüroloji ve Laparoskopi)

 

 

 

Yıllar       Yurt içi      Yurt dışı   Kongre /Sempz.     Toplam

 

2009         6               7            14                         27

2010         5               3              3                         11

2011         4                               7                         11

2012         3               3            24                         30

  

Eğitim ve Öğretim Analizi

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 3. SINIF DERS PROGRAMI:

-Ürolojik hastalıklarda semptomaloji ve muayene

-Ürolojik aciller

-Erkek infertilitesi

-Obstrüktif üropati ve taş hastalıkları

-Miksiyon fizyolojisi ve bozuklukları

-Ürogenital sistemin konjentinal anomalileri

-Benign Prostat Hiperplazisi

-Ürogenital Sistem Tümörler

  

 5.SINIF ÜROLOJİ STAJI DERS PROGRAMI

-Üriner Sistem Taş Hastalığı

-Ürogenital Sistem Tümörleri

- Erkek İnfertilitesi ve varikosel

-Cinsel İşlev bozuklukları

-Benign Prostat Hiperplazisi(BPH)

-Fimozis,Parafimozis ve testis torsiyonu

-VUR veYenidoğan obstruktif  üropatisi 

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

-Nörojenik Mesane

-Genitoüriner sistem travmaları

-Ürogenital Sistem Tüberkülozu

-Üriner Sistem enfeksiyonları 

 

  Sınıflar / Öğrenci sayısı

 

Yıllık ders saati

3.sınıf

 

5.sınıf

3.sınıf

5.sınıf

 

206

 

166

 

9   saat

 

860  saat

                                   

 

Hizmet

Analizi

 

 

 

 

Stratejik Plan

Misyon ve Vizyon

 

 

Yıllar

Ameliyat sayısı

Endoskopi sayısı

Poliklinik

 

2009

 

1603

 

827

 

17190

 

2010

 

1568

 

868

 

18428

 

2011

 

1865

 

618

 

19312

2012

(Ekim)

 

1625

 

566

 

17218

Misyonumuz;

Tıp fakültesi öğrencilerinin üroloji alanında evrensel standartları yakalayan güncel bilgiler eşliğinde donatılması, araştırmacı ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, bu şekilde öğrenilen güncel bilimsel bilgiler ile kendini yenileyebilen, doktorlar olarak yetiştirilmesini sağlamak,

Üroloji uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin alanında araştırma ve uygulama yaparak, her düzeyde yetkili, teorik ve pratik açıdan etkin, bilgili, donanımlı, etik
kurallara bağlı, toplum sağlığını ön planda tutan, hastaları ve meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen örnek uzman hekimler olmalarını sağlamak,

Klinik problemlerle ilgili araştırmaları etik normlarla gerçekleştirmek ve dünya literatürüne katkıda bulunmak,

Ürolojik problemi olan hastaların en üst düzeyde ve en son medikal ve cerrahi teknoloji  kullanılarak tedavi görmelerini sağlamak, üroloji hakkında hastalara aydınlatıcı bilgiler vermek.

Anabilim Dalını çağın gerektirdiği şekilde teşkilatlandırmak, yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak, üroloji ve yan dallarının gelişimine katkı sağlamak,

Vizyonumuz;

Üroloji alanında en ileri bilgi ve teknoloji düzeyi ile en iyi tıp fakültesi öğrencisi, asistan ve uzmanlık sonrası eğitimi sağlayan, hasta hizmetleri ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen birim olmak.

       

 

İletişim

 

442    231 76 28  / 231 76 20 - 231 79 75 - 231 80 55

      e-mail: www.atauni.edu.tr

       tipfak@atauni.edu.tr