Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin TOSUNOĞLU
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta vtosunoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4805
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim