Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

VERGİ ORANLARI

01.01.2019 tarihi itibariyle;

Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan    Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
 Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden


 Binde 7,59

.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

18.000 Türk Lirasına kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

%27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL , fazlası

%35

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

Birinci derece engelliler için

1.200 TL,

İkinci derece engelliler için

650 TL

Üçüncü derece engelliler için

290 TL