Kalp ve Damar Cerrahisi

VERİLEN HİZMETLER

VERİLEN HİZMETLER

 

Anabilim Dalının çalışma alanları içinde koroner arter, erişkin ve konjenital kapak, aort cerrahisi, pediatrik kalp cerrahisi, minimal invaziv kalp cerrahisi, periferik damar hastalıklarının cerrahi tedavisi, endovasküler işlemler ve bu konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar yapılmaktadır.

Koroner By-Pass cerrahisinde arteriyel revaskülarizasyon ön planda tutularak internal mammariyan arter ve radiyal arter kullanılmaktadır. Endovasküler greft çıkarma işlemlerine de başlamış bulunuyoruz. Ayrıca atan kalpte by-pass cerrahisi de yapılmaktadır.

Kapak cerrahisinde; kapak tamirleri, mekanik, biyoprotez ve homogreft kapak replasmanları, criyo ablasyon işlemi yapılmaktadır.

Aort diseksiyonu ve anevrizması dahil pek çok aort hastalıklarına müdahale yapılabilmektedir.

Uygun olgularda minimal invaziv kalp cerrahisi yapılmaktadır.

Periferik damar hastalıklarından; karotis cerrahisi ve diğer periferik arter hastalıklarının medikal tedavisi yanında, cerrahisi stent ve endovasküler işlemler (EVAR, TEVAR) vb. yapılmaktadır. Venöz hastalıklardan varis cerrahisi ve diğer kateterizasyon işlemleri ile derin ven trombozunda kateter ile mekanik-tromboliz işlemleri yapılmaktadır.