Veterinerlik Bölümü

Vizyon ve Misyon

Hayvan sağlığı, suni tohumlama Laboratuar Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı; hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hayvan ırklarının tanıtımı, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvansal ürünler, hayvanların sevk ve idaresi, hayvanlarda görülen hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadeleye yönelik modern bilim ve tıp uygulamalarına yönelik eğitim sağlar.