Veterinerlik Bölümü

Yönetimden Mesaj

Günümüz koşullarında istihdam olanakları olan, bilgi ve beceri ile donatılmış profesyonel bir mesleği temsil etmek son derece önemli. Yüksekokulumuz, sosyal ve teknoloji ile ilgili programları olan yeni ve yeniliğe açık bir yüksekokuldur. Başlangıçtaki hedeflerimiz siz değerli gençlere mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra, toplumsal bakış açısı geliştirmek, iletişim becerileri yüksek, insanı tanıyan ve değer veren, etik değerlerle davranabilen gençler olmanıza katkı vermektir.Mevcut bölümlerimiz ülkemizde artmakta olan kurum ve kuruluşlarının gereksinimine yanıt verecek nitelikli personel yetiştirmeye yöneliktir. Kısa sürede yaşama hazırlanmanın getireceği yararlılığın yanı sıra, üniversitelerin lisans programlarına devam etme olanağı da bulunmaktadır.Ülkemizin geleceği siz sevgili gençlere, vazgeçilmez bir değer olan sağlığın emanet edilmesi, çağın olmazsa olmazı teknoloji ve bilimin kazandırılması yüksekokulumuzun gururu olacaktır.