Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısı

 VIII. Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticleri Toplantısı 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye`deki YDYO`ların sorunları çeşitli yönleriyle tartışılarak iyileştirme yönünde YÖK` bazı önerlerin yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda Kalite ve Akreditasyon oturumunu yöneten müdürümüz Doç.Dr. Ahmet BEŞE, YDYO`ların akreditasyon konusunda dışarıya bağımlı olmak yerine kendi yazarlarıyla oluşturduğu bir sistemin gerekliliğini vurguladı. konuyla ilgili sonuç bilgirgesi ve dataylı bilgi www.ydyotr.wordpress.com adresinden takip edilebilir.