Yapı Anabilim Dalı

Hakkında

Yapı Mühendisliği, genel anlamda İnşaat Mühendisliğinin bir ana bilim dalı olarak anılsa da kendine münhasır özellikleriyle mühendislik dünyasında yerini almaktadır. Genel olarak Yapı Mühendisleri; doğada var olan kaynakları kullanarak, insanlığın ihtiyaç duyduğu yaşam kalitesini tasarlar ve inşa eder. Bu sürecin bir parçası olan yapı mühendisleri, analitik düşünme yeteneğine sahip, öğrendiği bilgileri sentezleyerek insanlığın sorunlarına etik, sürdürülebilir, çevreye duyarlı sanat eserleri ortaya çıkarmakla mükelleftir. Özet olarak Edward L. Wilson’ ın ifadesiyle “Yapı Mühendisliği, kesin olarak belirlenemeyen yükler etkisinde, özellikleri ancak tahmin edilebilen malzemeler kullanılarak, sadece yaklaşık olarak analiz edilebilen gerçek yapılar yapma sanatıdır”.