Narman Meslek Yüksekokulu
Paylaş

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal NİŞANCI
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)