Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşegül Takkaç Tulgar
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı