BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Ekrem Kalkan
Uygulamalı Jeoloji

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr.
Necmi Yarbaşı
Genel Jeoloji
Yrd. Doç. Dr.
Özgür Bilici
Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Yaşar Maral