Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Ekrem Kalkan
Uygulamalı Jeoloji

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Necmi Yarbaşı
Genel Jeoloji
Dr. Öğr. Üyesi
Özgür Bilici
Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Yaşar Maral