Yöneylem Anabilim Dalı

Hakkında

Ekonometri bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyebilen, kendi alanında ve yakından ilgili diğer alanlarda bilimsel araştırma yapabilen nitelikli ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanarak çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

Fakülte içerisinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarıyla teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulamasını yapabilmek için çeşitli paket programlar kullanılmaktadır.

Ekonometri bölümü mezunları; TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında ve bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların AR-GE, planlama ve bütçe departmanlarında ve kamuoyu yoklaması yapan özel şirketlerde istihdam edilebilmektedir.