Yöneylem Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz; Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan,iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.   

Misyonumuz; Ekonometri Bölümü bünyesinde yer alan öğretim elemanlarının uluslararası standartlara uygun bilimsel araştırma, yayın ve faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, içinde bulunduğumuz çağı yakalayan, bilgiyi toplumun hizmetinde kullanabilen, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi yaşam tarzı olarak benimsemiş,eleştirel düşünce yeteneğine sahip, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmektir. Kurumumuzu gerek akademik gerekse öğrenim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınan kurumlardan biri haline getirmektir.