Bilgi ve Belge Yönetimi

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans öğrencilerimiz aşağıdaki programlar arasında ilk dönemde: 

1. Uzmanlık Alan Dersi
2. Seminer
3. Danışmanlık ve 
işaretlenmiş BBY kodu ile başlayan 5 dersten dilediği 4 dersi seçmelidir. 

İki ders dönemi boyunca toplam 24 kredilik dersten başarılı olunmak zorundadır. Dolayısıyla ilk dönem 4 yerine beş ders de alınabilir; 5`inden de başarılı olunması durumunda ikinci dönem 3 ders alınabilir.  
Seminer ilk iki dönem boyunca seçilmeli, ikinci dönem sonunda alana ilişkin bir konuda, bilimsel yöntemlere uygun bir rapor hazırlanmalı ve sunum yapılmalıdır.