Narman Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal NİŞANCI
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Doç. Dr. Furkan YILDIRIM
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TUNÇ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Fatma BAYRAKÇEKEN NİŞANCI
(Üye)

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)