Ziraat Fakültesi

Yönetimden Mesaj

Kuruluş bakımından Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin üçüncüsü, Atatürk Üniversitesi’nin ise ilk iki fakültesinden biri olan Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1958 yılında iki bölüm (Zirai Ekonomi ve Zootekni) ile öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonraki süreçte 12 bölüme ulaşmış, ancak Su Ürünleri ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ayrılarak ayrı birer fakülteye dönüşmüşlerdir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle 135 akademik personel ile 10 bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni) lisans ve lisansüstü öğretim faaliyetini sürdüren fakültemizde hâlihazırda 1138 Lisans, 343 Yüksek Lisans ve 165 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

Üniversitemizin yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında temel amaç topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren bir yapının kurulmasıdır. Söz konusu proje doğrultusunda yapılan 19 adet arama konferanslarından biri de tarımsal dönüşüm konusunu içermektedir. 2-3 Mart 2019 da yapılan tarımsal dönüşüm arama konferansında ziraat fakültelerinin mevcut yapıları da dâhil olmak üzere tarımsal alanda bir dönüşüm yapabilmek için gelecek tasarımı yapılmıştır. Bu kapsamda Uluslararası örnekler, ziraat fakültelerinin programları, program müfredatları ve doluluk oranları incelenerek, yol haritaları belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Gelinen aşamada Yeni Tarım Okulu Tasarımı ismiyle bir proje tasarlanmış ve çalışmalar sistematik olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda uygulamaya alınan faaliyetler;

1. Tarım 4.0 devrimini mümkün kılan en önemli küresel akımlar belirlenmiştir

2. Geleceğin ziraat fakültesi odağı belirlenmiştir

3. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları merkeze alınarak ziraat fakültesi program önerisi taslağı hazırlanmıştır

4. Uygulama alanları olan laboratuvarlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜRKAK’a akredite olacak şekilde yeniden planlanmıştır.

Hâlihazırda, öğretim kalitesi ve yürütülen araştırmalar ile hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olan fakültemizin hedefi; mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, çözüm üretebilen, edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, gelişime açık, lider Ziraat ve Gıda Mühendisleri yetiştirmenin yanında Ülke ve bölge sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleriyle yoluna devam etmektedir.

                                                   

Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR 

Dekan


Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Jüri Üyeliği Dilekçe ve Formlar

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi