Zootekni Anabilim Dalı

Hakkında

Zootekni modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bilim dalıdır. Verimli ve karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı da dikkate alarak, hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, ıslahı ve sürü sağlığı ile ilgili gerekli bilgileri veren; bu alanda yeni bilgiler ve teknikler geliştirmeye çalışan bir bilim alanıdır.

2020 yılı itibariyle Zootekni Ana Bilim Dalı bünyesinde 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Ana Bilim Dalı; seminer salonu, laboratuvar ve akademik personel odalarından oluşmaktadır.