Zootekni Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

Vizyon: Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda nitelikli eğitimi gerçekleştirmek, kamuda hayvansal üretim sorunlarını çözecek projeler üreterek nitelikli bilgi üretimini sağlamaktır.
Misyon: Zootekni genel anlamda teknik ve modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bilim dalıdır. Çiftlik hayvanlarından daha fazla verim elde etmek, böylece verimli ve karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı ve davranışları da dikkate alarak, hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakımı, beslenmesi, ıslahı ve sağlık koruma kuralları ile ilgili gerekli bilgileri veren; bu alanda yeni bilgiler ve teknikler geliştirmeye çalışan bilim dalıdır.