Zootekni Anabilim Dalı

Yönetimden Mesaj

Ana Bilim Dalımız ülkemizde stratejik öneme sahip hayvansal orijinli besin maddelerinin kalite ve kantitesini arttırarak amacıyla eğitim ve araştırmalara yoğun bir şekilde devam etmektedir.