Zootekni Bölümü

Tarihçe

Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş kanununun 31.05.1957 yılında çıkmasından sonra, Ziraat Fakültesinde açılması planlanan bölümlerden biri olarak, 18 kasım 1958’de eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Kuruluş süresinde Hayvan ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Büyük ve Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği, Su ürünleri, Arıcılık, İstatistik, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Bilim dallarını bünyesinde toplayan Zootekni Bölümünden 1977’ de Süt Teknolojisi Kürsüsü, 1988’de ise Su ürünleri Bilim Dalı ayrılmıştır. Bölümün kuruluş ve gelişmesinde Prof. Dr. Marten. A. Alexander, Prof. Dr. C.T. Blunn, Prof. Dr. Marvel L. Baker, Prof. Dr. İ. Esat Kadester, Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, Prof. Dr. Reşit Sönmez, Prof. Dr. Macit Eker ve Prof. Dr. İbrahim Yarkın gibi bilim adamları önemli katkılarda bulunmuşlardır. Zootekni Bölümünde kuruluşundan günümüze kadar bölüm başkanı olarak hizmet veren öğretim üyeleri aşağıda verilmiştir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR