Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Hakkında

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Biyometri, Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık Ekonomisi İşletmeciliği ile Zootekni Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz öğrencilere yönelik ekonomik önemi olan hayvan ırklarının tanıtılması, hayvan refahı, sürü yönetimi, hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması, barınak şartları, yem bitkileri ve yemlerin besin madde kompozisyonları, hayvanların fizyolojik dönemlerine göre besin madde ihtiyaçları, sağlıklı ve foksiyonel hayvan besleme, beslemeye bağlı problemler ve çözüm önerileri, rasyon hazırlama, damızlık değeri olan hayvanların yetiştiriciliği, organik hayvancılık ve istatistik bilgileri verilmektedir. Bölümde görev yapan Öğretim Elemanları tarafından bu konularda çeşitli bilimsel projeler ve araştırmalar yürütülerek sonuçları yayınlanmaktadır.

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünde 8 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 12 öğretim üyesi ile 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

DİĞER SAYFALAR