Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Bölümümüz ülkemizin değişen şartlarına bağlı olarak donanımlı Veteriner Hekim yetiştirilmesine katkı sunmaktadır. Ülkemizde modern hayvancılık işletmelerinin kurulması ve etkin olarak işletilmesi amacıyla gerekli görülen konularda araştırmalar planlanması ve yeni bilgilerin elde edilerek Türkiye Hayvan Yetiştiriciliğine yön verilmesi bölümümüzün temel vizyonudur.

MİSYON: Ülkemizde hayvan yetiştirme ve besleme konularında yeterli bilgiye sahip Veteriner Hekimlerin sahada daha etkin rol almasını sağlayarak yetiştirici ve üreticiye bilimsel anlamda güncel bilgileri aktarmak bölümümüz ana bilim dallarının temel görevlerinin başında gelmektedir.

DİĞER SAYFALAR