Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Yönetimden Mesaj

Bölümümüz bilimsel anlamda çağın gerekleri doğrultusunda eğitim ve öğretime önem vermektedir. Bunun yanında alt yapı itibariyle yeterli donanıma sahiptir.

 Bölümümüz öğretim üyeleri genç, dinamik, kendi alanlarında ulusal ve uluslararası arenada bilimsel olarak saygın yeteneğe sahiptirler. Bu bilgi ve beceriye sahip donanımlı öğretim üyelerimiz öğrencilerimize, bölgemizdeki hayvancılık yapan çiftçilerimize ve ülke hayvancılığına bölümümüz alanı ile ilgili gerekli bilgileri aktarmayı kedisine ilke edinmiştir .

 Bölümümüz aynı zamanda Üniversitemizin yeni nesil tasarım ve dönüşüm ilkesi doğrultusunda projeler, çiftçi eğitim programları yanında nitelikli lisansüstü öğrencilerin (100/2000 öncelikli alan doktora programı) yetişmesini de kendine ilke edinmiştir.
Prof. Dr. Mehmet GÜL

DİĞER SAYFALAR