BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksek Okulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Genel Sekreter Yardımcıları


Gen. Sek. Yrd. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Gen. Sek. Yrd. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Gen. Sek. Yrd. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Gen. Sek. Yrd. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Doç. Dr. Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)