BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

MOBİL KOYUN BANYOLUĞU

"Mobil Koyun Banyoluğu Prototipi" tamamlandı. Seri üretime başlanıyor.

Devamı

REKTÖR ZİRAAT FAKÜLTESİNDE

Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın Ziraat Fakültesine Ziyareti

Devamı

ZİRAAT FAKÜLTESİ ŞAMPİYON

Ziraat Fakültesi Bayan Voleybol Takımı Şampiyon

Devamı

KONFERANS

Biyokaçakçılık ve DNA Barkodlama Konferansı

Devamı

ZİRAAT FAKÜLTESİ

2016-2017 Mezuniyet Töreni

Devamı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Atatürk Üniversitesi

Devamı
4. Uluslararası Su Kongresi
2017-11-02
2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi
2017-06-29
VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
2017-10-10
Tüm Etkinlikler
Yaz Okulunda Açılması Muhtemel Ders Listesi
2017-06-20
2016-2017 Öğretim yılı II. Dönem Final Sınav Programı
2017-05-31
Uzaktan Eğt. ve Uyg. Merkezi Ortak Zorunlu Dersler Final Sınavı
2017-05-30
Tüm Duyurular

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun, hep başarılarla dolu geçsin.Eğitim-Öğretimine 1958 yılında iki bölümle başlayan ve günümüzde on bölümle bu eğitimini sürdüren fakültemiz, bugüne kadar yetiştirip mezun ettiği binlerce öğrencisi ile haklı bir gurura sahip olarak, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında da güçlü akademik kadrosu ile sizi geleceğe hazırlamanın heyecanını yaşamaktadır.Eğitim, yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işidir. “Bir toplumda yetişmiş neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir” şeklinde tanımlayanlar da vardır. Eğitim, fertlerin zihinlerini yeryüzünde ahlâka dayalı sosyal düzen kurmalarını sağlayacak tarzda şekillendiren bir süreçtir. Eğitimin önemli aşamalarından biri olan üniversite yıllarınızı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde geçireceksiniz, hoş geldiniz. Unutmayınız ki üniversite öğretimi, yalnızca mesleki birikim ve uzmanlık kazandıran bir öğretim süreci değildir. Fakültemizde geçireceğiniz yıllar; aynı zamanda analitik düşünmeyi, araştırma ve inceleme becerisi kazanmayı, bilgiyi fikre dönüştürmeyi, bu fikirleri iletme ve savunma yeteneği edinmeyi, sanatın ve sosyal sorumluluk olgusunun toplum hayatındaki işlevini kavramayı ve bütün bu gelişimi küresel bir ufka yaymayı hedefleyen bir anlayışla değerlendirilmelidir. Ziraat, hayatın bizatihi kendisidir. Hayatın her alanında her an iç içe olduğumuz vazgeçilmez, inkâr edilemez bir ihtiyaçtır. Sadece ilgili olduğu alanları dahi zikredecek olsak Ziraatın hayatın hangi kılcallarına ulaştığını, yayıldığını görmek mümkündür. Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği,  gıda mühendisliği ve teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım gibi birçok alanda uğraş veren önemli bir mühendislik branşıdır.Sevgili öğrenciler;Geniş fiziki yapısı ve sahip olduğu ileri teknolojik olanaklarıyla istenilen eğitimi, geçmişin tecrübesi ile güncel olarak sizlere sunmayı ilke edinen fakültemiz, yıl içerisinde öğrenci kulüplerimizle birlikte birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek sizleri geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olacaktır.Bilime, insanlığa ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inandığım kariyerlerinize hazırlanırken, fakültemizde geçireceğiniz eğitim-öğretim süreciniz başta olmak üzere, çok çalışarak, emek vererek daima başarıya koşmanızı, tarih ve kültür köklerimizden kopmadan büyük bir Millet ve Medeniyetin değerli bir evladı olduğunuz bilinciyle hareket edeceğinizden hiç kuşkum un olmadığını unutmayınız.Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bugüne kadar sağlamış olduğu başarılara katkısı olan tüm personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı saygıyla selamlarken, yeni eğitim öğretim yılında aramıza katılan siz sevgili öğrencilerimizle birlikte yürümekten kıvanç duyduğumu belirtmek istiyor, birlikte başarı çizgimizi daha yukarılara taşımaya ve kendi başarı öykülerinizi yazmaya sizleri davet ediyorum.Sevgi ve saygılarımlaProf. Dr. İhsan BAKIRCIDEKAN

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime açılmıştır. Land-grant tipi üniversite misyonuna uygun olarak, 1961 yılında Fakülte bünyesinde “Zirai Araştırma Enstitüsü” adıyla, 1984 yılında “Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi” adını alan özel bir birim oluşturulmuştur. Diğer taraftan kuruluşundan kısa bir süre sonra ABD-Nebraska Üniversitesi ile 10 yıllık işbirliği yapan fakülte, çok sayıda öğretim elemanının karşılıklı değişiminde büyük bir başarı sağlamış, özellikle Nebraska Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, fakültemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Son dönemlerde ise ABD Ohio State Üniversitesi ve New York Üniversiteleri (SUNY) ile benzer bir program başlatılmış ve her yıl belli sayıda öğretim elemanımızın kısa dönemlerle bu üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapmasına fırsat sağlanmıştır.   Fakülte, kuruluşundan günümüze kadar aralıksız eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetleriyle önemli hizmetler sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra da lisans üstü öğrenime başlayarak ülkemizin ihtiyacı olan ihtisaslaşmış meslek adamı ve özellikle daha sonra kurulmuş olan üniversitelerde görev alan çok sayıda bilim adamının yetiştirilmesinde önemli bir hizmet yapmıştır. Fakülte 10.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı mezun etmiş; çok sayıda ders notu, ders kitabı ve makale yayınlamış; bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenlemiştir. Lisans düzeyindeki mühendislik öğretiminin yanı sıra, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimini Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.   Fakülte, yaklaşık 12.500 dekarlık arazi üzerinde kurulan  Uygulama Çiftliğinde modern tarımsal faaliyetleriyle yöre çiftçilerinin, uygulama ve stajlarla da öğrencilerin yeni bilgi ve yöntemlerle donatılmasını sağlamaktadır.

Misyon ve Vizyon

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin vizyonu; eğitim kalitesi; yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir fakülte olmaktır. Mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı,  tarımsal gelişmeye hız verebilecek nitelikte Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı yetiştirmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik araştırmalar yapmaktır.