Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

EĞİTİM-ÖĞRETİM MEVZUATI


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI

YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER ve UYGULAMA ESASLARI

GENEL

LİSANSÜSTÜ

ÖNLİSANS & LİSANS

Atatürk Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile  Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Üniversite Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi_(08102021_28_168)
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Azami Süre Sınavları Uygulama Esasları_(15102021_29_174)

Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları (19.12.2011_7_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları (29.12.2009_9_149).pdf
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (10.08.2012_2_34).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (15.11.2016_12_119).pdf
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi (24.05.2017_9_60).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları (24.05.2017_9_58).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14.05.2012).pdf
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları (06.10.2017_15_120).pdf
Atatürk Üniversitesi Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları (26.01.2018_2_13).pdf
Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (16.02.2018_4_20).pdf
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları_(22.02.2019_3_27).pdf
Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Uygulama Esasları (12.09.2019_14_98).pdf
Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi_(09012020_1_5).pdf
Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge_(09012020_1_5).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi (24.01.2020_2_18).pdf
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi İle İlgili Uygulama Esasları (14.07.2020_18_99).pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Dille Eğitim Yapılan BölümAnabilim Dalları Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (09.09.2020_23_129.pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları_(24.05.2017_9_58).pdf
Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Uygulama Esasları_(Yeni)_(21012021_3_11).pdf
Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi_(05022021_5_19).pdf
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları (29.04.2021_15_89).pdf
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi_(21052021_17_100).pdf
Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar.pdf
Atatürk Üniversitesi Üniversite Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler Uygulama Esasları_10092021_.pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları_10092021.pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Azami Süre Sonu Sınavları Uygulama Esasları_15102021_29_174.pdf
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi_(08102021_28_168).pdf
Atatürk Üniversitesi Türkçe Kursu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi_15.11.2016_12_118.pdf
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları_(03.12.2021_34_209_sayılı Senato kararı).pdf.pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları_01042022.pdf
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi İle İlgili Uygulama Esasları_01042022.pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi_01042021.pdf
Atatürk Üniversitesi Üniversite Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler Uygulama Esasları_01042022.pdf
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi