Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

EĞİTİM-ÖĞRETİM MEVZUATIYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI

KANUNLAR

Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

YÖNETMELİKLER

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Mevlâna Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (17.07.2017)
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14.05.2012)
Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

YÖNERGELER ve UYGULAMA ESASLARI

GENEL

Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi (24.05.2017_9_60)
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi (05.02.2021_5_19)
Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (16.02.2018_4_20)
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (15.11.2016_12_119)
Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları (19.12.2011_7_143)
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi İle İlgili Uygulama Esasları (14.07.2020_18_99)

LİSANSÜSTÜ

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları_(25.06.2021_20_125)
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi_(21052021_17_100)
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi_(09012020_1_5)
Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge_(09012020_1_5)
Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge_(Yeni)_(21012021_3_11)

ÖNLİSANS & LİSANS

Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları (29.12.2009_9_149)
Atatürk Üniversitesi Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları (26.01.2018_2_13)
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları (29.04.2021_15_89)
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları (06.10.2017_15_120)
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9_143)
Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Uygulama Esasları (12.09.2009_14_98)
Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (18.03.2011_2_34)
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Dille Eğitim Yapılan BölümAnabilim Dalları Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (09.09.2020_23_129)
Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi(01.12.2016_13_128)
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (10.08.2012_2_34)
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları (24.05.2017_9_58)
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi (24.01.2020_2_18)
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları_(22.02.2019_3_27)
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Azami Süre Sınavları Uygulama Esasları_(21052021_17_97)


Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları (19.12.2011_7_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları (29.12.2009_9_149).pdf
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (18.03.2011_2_34).pdf
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (10.08.2012_2_34).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (15.11.2016_12_119).pdf
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi (24.05.2017_9_60).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları (24.05.2017_9_58).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14.05.2012).pdf
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi.pdf
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları (06.10.2017_15_120).pdf
Atatürk Üniversitesi Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları (26.01.2018_2_13).pdf
Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (16.02.2018_4_20).pdf
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları_(22.02.2019_3_27).pdf
Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Uygulama Esasları (12.09.2019_14_98).pdf
Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi_(09012020_1_5).pdf
Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge_(09012020_1_5).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi (24.01.2020_2_18).pdf
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi İle İlgili Uygulama Esasları (14.07.2020_18_99).pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Dille Eğitim Yapılan BölümAnabilim Dalları Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (09.09.2020_23_129.pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları_(24.05.2017_9_58).pdf
Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Uygulama Esasları_(Yeni)_(21012021_3_11).pdf
Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi_(05022021_5_19).pdf
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları (29.04.2021_15_89).pdf
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi_(21052021_17_100).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Azami Süre Sınavları Uygulama Esasları_(21052021_17_97).pdf
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları_(25.06.2021_20_125).pdf