BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 25240-Yakutiye/ERZURUM
www.atauni.edu.tr/spor-bilimleri-fakultesi

Bölüm Başkanının Mesajı

Günümüzde spor; bireyin sosyalleşmesinde, kaliteli bir yaşam sürmesinde, sağlıklı olmasında aktif rol oynamaktadır. Çağdaş ve kurumsal bir yapıda spora yaygınlık kazandırmak, ülke genelinde katılımı arttırmak, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olmak, topluma spor kültürünü benimsetmek ancak kaliteli antrenörlerle mümkün olacaktır. Siz değerli öğrencilerimizin hedefi; almış olduğunuz eğitimle mezun olduktan sonra; sağlıklı bireyler ve sporun yaygınlaştırılması için gerekli donanıma sahip sporcular yetiştirmek, Ülkemizin spor felsefesine uygun olarak;  farklı ortamlarda kullanabileceğiniz yararlı beceriler geliştirmek olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bölüm Başkanı

Tarihçe

            Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2002 yılında kurulmuş, 2003 yılında özel yetenek sınavı ile ilk öğrencilerini almış, 2007 yılında mezun vermiştir. 2010-2011 öğretim yılında II. öğretim programı açılmıştır.

Misyon ve Vizyon

Bölümümüz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli, antrenör yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve profesyonel bireyleri Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, çağdaş ve laik Türk gençleri olarak sporumuzun hizmetine kazandırmaktır.