BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölümümüz kürsü konumundan yani 1957 yılından itibaren gerek lisans ve gerekse lisans üstü (Yüksek lisans, Doktora) eğitim öğretim yönünden Türkiye’de de Bahçe Bitkileri konusunda (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık, Peyzaj mimarlığı alanlarında) yapılan araştırmalarla önemli katkıları olmuştur. Araştırmaların önemli bir kısmı Uluslar arası dergilerde yayınlanmıştır. Bölümümüz 1982 kuruluş yılından itibaren bugüne kadar lisans düzeyinde 1000’e yakın öğrenci mezun  etmiş, yüksek lisans ve doktora düzeyinde gerek bölüm içinden gerekse başka bölümlerden onlarca eleman yetiştirmiştir. Bölümümüzde akademik kariyerini tamamlayan ve başka üniversitelerde görev yapan çok sayıda yardımcı doçent, doçent ve profesör seviyesinde eleman yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları emekli olmuş (Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN), bazıları hakkın rahmetine kavuşmuş (Prof. Dr. Lütfi ÜLKÜMEN, Prof. Dr. Ali İŞTAR, Prof. Dr. Fuat TANRIVERDİ, Prof. Dr. Hüseyin APAN), bazıları halen çeşitli üniversite lerde görev başındalar; [ (Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Refik ALAN (Sakarya Üniversitesi), Prof.Dr Lütfü PIRLAK (Selçuk Üniversitesi, Prof. Dr. Hüseyin PADEM (Saray Bosna Üniversitesi Rektörü),  Prof. Dr. İbrahim BOLAT (Harran Üniversitesi), Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN (Mimar Sinan Üniversitesi), Prof.Dr. Kamuran GÜÇLÜ (Mustafa Kemal Üniversitesi, Prof.Dr. Hasan YILMAZ (Atatürk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mücahit PEHLUVAN (Iğdır Üniversitesi). ] Bölümümüze hizmeti geçmiş ayrılma durumunda olanlara sağlık ve mutluluk, dünyasını değişmişmiş olanlara Allahtan rahmet dileriz. Halihazırda bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, üç tanesi Fen Bilimleri Enstitüsünden kadrolu bir tanesi bölüm kadromuzda bulunan 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Tarihçe

Üniversitemizin 1957 yılında açılışı ile ilk fakültesi olan Ziraat Fakültesinin eğitim öğretime başlamasından itibaren Fitotekni bölümü içinde Bağ- bahçe Kürsüsü olarak hizmet vermişti. Fitotekni Bölümü bünyesinde bulunan Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma kürsülerinin müstakilen bölüm olarak eğitim öğretime açılmasından sonra Bağ-bahçe kürsüsü yine Fakülte bünyesinde servis kürsü olarak hizmet vermiş, 1982 yılında Bahçe Bitkileri Bölümü kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

Ülkemizde Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği giderek önem kazanmaktadır. Gerek yetişme alanları itibariyle, gerek iç ve dış ticaretteki önemi ve gerekse istihdam açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik bitkisel yetiştiricilikte kazançlı bir sektör ve milli gelire önemli gelir sağlayacak potansiyele sahip olduğumuzu vurgulamak gerekir. Bölgede yeni üretim alanlarının saptanması veya mevcut üretim alanlarının rehabilite edilmesi bu üretim potansiyelini artırmak bölümümüzün esas misyonu olmaktadır. Ayrıca bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda eğitim öğretimde bulunmak bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün çeşitliliğini artırmak, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek görevlerimiz arasında bulunmaktadır.