BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

Misyon ve Vizyon

***BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI*** BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMIN AMACI Toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi için gerek duyulan bilgisayar ara elemanı yetiştirmektir. Bu programda, iş dünyasının gereksinim duyduğu, muhasebe uygulamalarında deneyimli, aynı zamanda kuramsal konuları da iyi bilen, iş yaşamı sürecinde karşılaşılabilecek bazı finansal ve hukuksal problemler karşısında hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir. Teknik eleman açığının kapatılması amacı ile, öğrencilerimize, gerek sistem tasarımı, geliştirilmesi, gerekse bilgisayar ağları kurulması ve yönetimi, sistem ve veri tabanları yöneticiliği, internet sayfalarının hazırlanması ve sunumu alanlarında dersler verilmektedir. Ayrıca, görsel programlama, veri tabanı yönetimi, internet programcılığı, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı gibi bilişim teknolojilerinde en fazla gereksinim duyulan konular ders programlarına bağlı olarak öğrencilere aktarılmakta ve, pratik sağlama açısından bu bilgiler,bilgisayar laboratuarlarında yapılan uygulama ve proje çalışmaları ile pekiştirilmektedir. BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI Öğrencilerimiz bilgisayar firmalarının başta teknik servislerinde olmak üzere çeşitli konumlarında, küçük-orta büyüklükteki işletmelerde bilgi işlem sorumlusu ya da yardımcısı olarak veya yazılım firmalarında programcı olarak çalışabilecekleri gibi network donanım ve kablolaması yapan ve web tasarımı yapan firmalarda çalışabileceklerdir. Bilgisayar ağları konusunda kalifiye ara kademe elemanı olarak mezun olmaktadırlar.