Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölümümüz gerek akademik yapısı ve gerekse araştırma imkanları bakımından ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından birisidir. Güçlü akademik kadrosu ile bugüne kadar çok sayıda Gıda Mühendisi yetiştiren bölümümüzde değişik bilim dallarında çok sayıda araştırma da yürütülmüştür.

Tarihçe

Gıda Mühendisliği Bölümü 1977 yılında Süt ve Gıda Teknolojisi Bölümü olarak kurulmuş, 1982 yılında Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1989 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almıştır. 1978–1979 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlayan bölüm ilk mezunlarını 1982–1983 öğretim yılında vermiştir. Lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimini Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.

Misyon ve Vizyon

Vizyon Gıda Mühendisliği eğitiminde ileri düzeye erişmek, uluslar arası düzeyde araştırmaların sayısını artırmak, araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmektir.   Misyon Gıda Mühendisliği Bölümünün misyonu, deneyimli kadrosu ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli gıda mühendisleri yetiştirmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek gıda sanayinin gelişmesine yönelik projeler hazırlamak, gıda ve beslenme konularında toplumu değişik yöntemlerle bilgilendirmek suretiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, gıda analizleri ile yeni gıda ileme teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını çeşitli platformlarda tartışmak ve yaymaktır.

Bölüm Hakkında

Genel Konular

Tanıtım

HAA Analiz Lab