Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Erzurum

ATAKAD

Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

Devamı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü -Kadın Cezaevi Ziyareti
2019-03-14
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri-Atatürk Üniversiteli Kadınlar Söylüyor
2019-03-13
8 Mart Dünya Kadınlar Günü-TRT Erzurum Radyosu
2019-03-13
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

           Türkiye'de aile, çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek yasal olarak eşit haklara sahip olmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların başta eğitim olmak üzere, sosyoekonomik, kültürel,politik kaynaklı ve çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda güçlendirilmesi,  kalkınmanın ve toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir. Merkezimiz kadınların mevcut ve olası sorunlarını belirleme, akılcı ve kalıcı çözümler üretme ve kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunma amacı ile kurulmuştur. Merkezimizin öncelikli faaliyet konusu son yıllarda hemen hergün basın yayın organlarında yer bulan kadına yönelik şiddettir. Şiddet toplumun her kesiminde görülmekle birlikte şiddeti en fazla kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gibi istismara açık gruplar yaşamaktadır. Şiddetin önlenmesi toplumun eğitimi, şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması, sosyal, ekonomik ve hukuki sorunların çözümü, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonlandırılması ile mümkündür. Bu kapsamda Merkezimiz tarafından “Atatürk Üniversitesi Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Politika Belgesi”  hazırlanmış ve 22.06.2017 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda onaylanmıştır. Tüm birimlerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersi müfradatlara konulmuş, konu ile ilgili konferans,panel, eğitim vb. etkinlikler düzenlenmiştir. Bundan sonra da aynı amaç doğrultusunda benzer faaliyetlere devam edilecek, kadın sorunlarını bilimsel düzlemde ele alabilmek için araştırmalar ve projeler yapılacak, lisansüstü programlar açılıp bilimsel yayınlar yapılacaktır.  Geçmişte yapılan ve gelecekte yapılması planlanan tüm etkinliklerin amacına ulaşması dileğiyle.. 

                                                                        Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR

Tarihçe

 Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKSAM) 8 Temmuz 2012/28347 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar ile kurulmuştur. 

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla, kadınının statüsü ve sorunları ile ilgili bilimsel projeler ve araştırmalar yapmak, kadınlarla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve üniversitenin diğer ilgili birimleri ile birlikte sorunların giderilmesine ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik ortak faaliyetlerde bulunmaktır. 
Vizyonumuz kadın sorunlarının çözümüne ve kadının güçlenmesine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktır.