BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bilimleri Bölümü

Misyon ve Vizyon

Müzik Bilimleri Bölümü, yurdumuzun ihtiyaç duyduğu akademisyen,müzik bilimcisi, müzik yapımcısı, kompozitör, ses ve saz sanatçısılarını yetiştirmek, evrensel ve milli müziğin kaynağını, tarihsel gelişim süreçlerini araştırmak, bu alanda araştırma ve inceleme yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri içeren genel kültürü öğrencilerine kazandırmak amacını taşımaktadır. Bölümümüz, alanda yaptığı bilimsel ve sanatsal çalışmalarla, alanın bilgi repertuarına olası bilimsel bilgi katkılarının sağlanacak olması ve bölgesinin ve ülkesinin bilimsel, sanatsal ve kültürel kalkınmasında itici bir güç olacağı düşüncesinden hareketle faaliyetlerini sürdürmektedir. Genellikle alan araştırmacısı ve teorisyeni yetiştirmeyi amaçlayan Müzik Bilimleri Bölümü mezunları bu çalışmalarını çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütme imkânı bulmakta, proğramın devamında yürüttükleri yüksek lisans eğitimleri ile de seminer, rapor ve tezlerini alanın bilgi birikimine katmaktadırlar. Halen yürütülen lisans proğramından mezun olan öğrencilerin yukarıda sözü edilen amacın gerçekleştirilmesine dönük pek çok bilimsel ve sanatsal çalışmaları olmuş ve olmaktadır. Mevcut lisans proğramından mezun olan öğrencilerimiz güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, özel ve kamu kuruluşlarında müzik danışmanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Müzik öğretmeni ve T.R.T ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda ses ve saz sanatçısı olarak görev yapmakta, buradan elde edilen geri dönütler amacın gerçekleştirildiğini göstermektedir.Bölümümüz hedeflerini daha da genişletme anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir. The Department of Music Sciences have been aiming to educate needed academician, music scientist, music producer, composer, singer and instrument players; to research source of global and national music and historical development process of these; to bring students in general knowledge including necessary method and techniques to research in this field. Our department, have been carrying on the activities to provide scientific contribution in this field and to develop region and country in terms of scientific, artistic and cultural progress with scientific and artistic works. The graduates of music sciences department have been finding opportunity presentation to professional gain in public institution and establishments, afterwards they have been contributing in this field with master education, seminar, report and thesis. There are most scientific and artistic works of the students whose graduated from current undergraduate programme intended for aforementioned purpose. The students whose graduated from current undergraduate programme have been serving as academic personnel in the education and research institutions related to fine arts, as music consultant in the private and public institutions, as music teacher in the ministry of national education, and as singer and instrument player in the T.R.T and ministry of culture. The feedbacks obtained shows that the purpose is become fact. Our department have been going on the activities with further insight of expansion.

Bölüm Hakkında

Genel Konular