Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetimden Mesaj

Başkanlığımız, aşağıya çıkartılan ve “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de yer alan görevleri öğrenci merkezli yaklaşımıyla, şeffaf, paylaşımcı, katılımcı bir anlayış içerisinde ve teknolojik değişim ve gelişime açık bir yapıya sahip olarak yürütmektedir. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:
Madde 31
– Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Bilgi Rehberleri

Ders Bilgi Paketi

Öğrenci Konsey ve Kulüpleri