BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Program Bilgileri

Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlar ile ilgili bilgiler 08 Ekim 2016 tarihi itibariyle aşağıya çıkartılmıştır.


Önlisans
Lisans Tamamlama
Lisans
Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlilik
Doktora
Toplam
Açık Öğretim
23
4
431
İkinci Öğretim
36

63
4


103
Örgün Öğretim
124
2
121
254
1
214
716
Uzaktan Eğitim
1
4

14


19
Toplam
184
10
188
272
1
214
869