Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

 YÖK 1984 yılında tüm üniversitelerde Öğrenci Kişilik Hizmetlerini zorunlu kılmıştır. Birimimizin resmi kuruluşu 29 Eylül 2017 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.  Fiziksel şartların sağlanmasının ardından Haziran 2018 tarihinde öğrenci kabulüne başlanmıştır.

Misyon ve Vizyon

MİSYON: 
Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini desteklemek; kişisel/toplumsal uyum düzeylerini ve problem çözme becerilerini geliştirmek, gizil güçlerini keşfetmelerine yardım etmek amacıyla önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

VİZYON: 
Öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı gelişebilmeleri için bireysel ve grup danışma uygulamaları; seminerler ve etkinlikler yapmak. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çağı takip eden uygulama ve araştırmalar yapan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, etkin bir merkez olmaktır.