Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Edebiyat Fakültesi A-65 Nolu Ofis ERZURUM
http://

Yönetimin Mesajı

Araştırma merkezimiz iç işleyişinde öğrenci ve insan odaklı olacağından küresel dünyaya uyumlu, ülkemizi değişimlere hazırlayacak yeterlilikte ve kişisel gelişimini ortak çalışmalarda bulacak, insan modeli temel hedefimizdir. Bu şekilde ülkemizin modernleşme sürecinin en büyük handikapı olan “kişisel” (toplumdan atfedilen) özelliklerle değil “başarı” odaklı kendini ifade etme ve “iş” temelinde bireysel gelişim süreci önemsenecektir. İş, çaba, emek, üretim temelinde birleşen genç beyinlerin her hangi bir başka (etnik, dinsel, mezhepsel) çatışma olanakları da ortadan kaldırılmış, olacaktır. Araştırma merkezimiz süreç içinde araştırma faaliyetlerini düzenli bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu şekilde üniversitemizin sosyal alanlardaki gelişimi ulusal ve uluslar arası ortamlarda yankı bulacaktır.

Tarihçe

Araştırma Merkezi 07 Ocak 2011 tarihli Resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

Vizyon: Araştırma merkezimiz, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal değil uluslararası-bölgesel (Ortadoğu, Orta Asya) boyutlarda da Türkiye’ye ilişkin özellikle sınır bölgelerimizde karşılaştırmalı sosyal alan araştırmaları yaparak ülkeler arası toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek adına kendi vizyonunu belirlemiştir. Amaçlanan kurumsal ve ülkesel işbirliklerini geliştirerek toplumsal sorunlara rasyonel çözümler üretmektir ancak bu konu öncelikle insan odaklı olduğundan özellikle kendi öğrencilerimizi ilgili konularda çalışacak yeterliliğe getirmek temeldir. Bu şekilde sosyolog olarak yetişen öğrencilerimize iş imkânları da sağlanacağından ülke içinde işbölümü ve işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek, karşılıklı uyum sorunlarına da üretim sürecinde kendiliğinden çözüm getirileceği umulmaktadır. Misyon: İlgili yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, araştırma merkezi aracılığı ile, Atatürk Üniversitesi’nin öncelikle paydaş kurumlara sosyal bilimler alanında bilimsel danışmanlık hizmeti vermesi esası benimsemiştir. Erzurum başta olmak üzere bölgemizle ilgili toplumsal alanlarda veri toplamak, arşivlemek ve yayınlamak; bunlarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek amaçlanmaktadır.

Yönetmelik

Yönetim Kurulu

DANIŞMA KURULU