Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tarihçe

Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkez Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi bünyesinde Rektörlük Makamına bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (2880/3) 7/d-2 maddesine uygun olarak sahasında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türk–Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdürlüğü adı altında kurulmuş bir birimdir. Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgili tarihi, siyasi, iktisadi, ve kültürel alanlarda bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda bulunmak bunun yanında eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türklere yönelik yaptıkları katliamları kazı çalışmaları ile belgelemek, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslar arası kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Ayrıca Ermenilerin suni olarak Uluslar arası platformda gündemde tutmaya çalıştıkları sözde soykırım iddialarına tarihi belge ve bilgiler ışığında cevap vermek şeklinde genel olarak sıralanabilen Araştırma Merkezimizde 1 de Uzman kadrosunda Akademik öğretim elemanı görev yapmaktadır. 1. TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN GELİŞİMİ 1.1. Akademik Teşkilat Bakımından Gelişim Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (2880/3) 7/d-2 maddesine uygun olarak 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu oluşturma çalışmalarını tamamlayan Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi aynı yıl Rektörlük Makamı tarafından atanan Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU tarafından idare edilmeye başlamıştır. 1.2. Akademik Eleman Bakımından Gelişim Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi, Rektörlük Makamı Merkez Müdürü olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU ile birlikte Müdür Yardımcısı Süleyman ÇİĞDEM ve 2004 yılında yine Rektörlük Makamı tarafından göreve getirilen Uzm. Mevlüt YÜKSEL tarafından kuruluş amaç ve hedeflerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 1.4. Binalar ve Tesisler Bakımından Gelişim Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Binasında yürütmektedir.

Misyon ve Vizyon

Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgili tarihi, siyasi, iktisadi, ve kültürel alanlarda bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda bulunmak bunun yanında eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türklere yönelik yaptıkları katliamları kazı çalışmaları ile belgelemek, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslar arası kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Ayrıca Ermenilerin suni olarak Uluslar arası platformda gündemde tutmaya çalıştıkları sözde soykırım iddialarına tarihi belge ve bilgiler ışığında cevap vermek şeklinde genel olarak sıralanabilen Araştırma Merkezimizde 1 de Uzman kadrosunda Akademik öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Ermeni Sorunu ve Ortaya Çıkışı

Sevk ve İskan Kanunu

Ermeni Terörü

Tanık İfadeleri ile Ermeni Katliamları

Türk-Ermeni İlişkileri

Makaleler

Katliamlar ve Kazılar

Bülten