BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Ziraat Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyeleri

Ünvanı - Adı Soyadı

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Üstün ŞAHİN (Üye) (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Kemalettin KARA (Üye) (Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yıldıran YILDIRIM (Üye) (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR (Üye) (Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Atilla DURSUN (Üye) (Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım CANBOLAT (Üye) (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hidayet BOSTAN (Üye) (Bitki Koruma Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ömer Cevdet BİLGİN (Üye) (Zootekni Bölüm Başkanı)

Prof. Dr.  Halis Gürbüz KOTANCILAR (Üye) (Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Neslihan DİKBAŞ (Üye) (Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Binali ÇOMAKLI (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Göksel TOZLU (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Doç. Dr. Emine ORHAN (Üye) (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. İrfan ÇORUH (Üye) (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KOPUZLU (Üye) (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)

Yalçın KÖŞKLÜ (Raportör) (Fakülte Sekreteri Vekili)