Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DİLEKÇE / FORM ÖRNEKLERİ

     Kayıp / Zayi Diploma veya Geçici Mezuniyet Belge Talep Formu (word) (pdf)