Bilgi Rehberleri

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Kontenjanlar

Takvim

Başvuru Şartları

Başvuru Evrakı

Değerlendirme

İletişim Bilgileri

Ücretler

Yatay Geçiş

Uluslarararası Öğrenciler

Sonuçlar


Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayı, 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlar için yapılacak öğrenci kayıt işlemleri, bu sayfa üzerinde yer alan kapsam ve koşullarda yürütülecektir.

Neden Lisansüstü Eğitim?

Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında, öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştiren lisansüstü öğretim düzeyi önemli bir göstergedir. Üniversitelerin araştırma yapma, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürme aşamalarında lisansüstü öğretim ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır.

Üniversitelerde verilen lisansüstü öğretim ve özellikle doktora aşaması, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel saygınlığının ve araştırma düzeyinin önemli bir göstergesidir. İnsanlığın bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemi yaşamakta olması yukarıda belirtilen öğretim süreçlerinin bir sonucudur. Bu sebeple ülkemizde öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için lisanüstü öğretimde her geçen gün yeni iyileştirmeler yapılmaktadır.

Lisansüstü Eğitimde Neden Atatürk Üniversitesi?

Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri enstitü müdürlüklerimizce gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde, 8 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim kapsamında, 222 tezli yükseklisans ve 11 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 233 yüksek lisans programında 5.426 öğrenci, 2 sanatta yeterlik programında 59 öğrenci, 205 doktora programında 2.368 öğrenci olmak üzere lisansüstü eğitim-öğretim programlarında 517'si uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 7.853 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında eğitim İngilizce olarak yürütülmektedir.