BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Eczacılık Fakültesi

EĞİTİM-ÖĞRETİM MEVZUATI

1. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ
2. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ
3.Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği için TIKLAYINIZ 
4. Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları için
TIKLAYINIZ
5. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj ve Mesleki Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ
6. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ
7. Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları TIKLAYINIZ
8. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ