Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Hamza AVCIOĞLU  (Başkan)
Prof.Dr. Bülent POLAT
Prof.Dr. Derviş ÖZDEMİR
Prof.Dr. Ekrem LAÇİN
Prof.Dr. Ziya Gökalp CEYLAN
Prof.Dr. Mehmet GÜL
Prof.Dr. Yavuz Selim SAĞLAM
Prof.Dr. Zafer OKUMUŞ
Prof.Dr. M. Akif YÖRÜK
Doç.Dr. Mehmet CENGİZ
Doç.Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN
Erda SAĞLAM  (Raportör)