Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Doktor Öğretim Üyesi
Fatma Kesmez Can

 1. Tıpta Uzmanlık

  2007 / 2013
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 2. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  2018 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


FATMA KESMEZ CAN


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİE-Posta Adresi

:

fatma.can@atauni.edu.tr
Telefon (İş)

:

-
Telefon (Cep)

:

05052712826
Faks

:

 
Adres

:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI S BLOK KAT 2


Öğrenim    BilgisiTıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ


TIP FAKÜLTESİ


2014


1/2018Tez adı: Hepatit C’xxli hastalarda TNF alfa düzeyi ile hepatik aktivite indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi (2013) Tez Danışmanı:(MEHMET PARLAK)
Eserler

Uluslararası    hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


TEKİN ERDAL,SEZEN SELMA,KESMEZ CAN FATMA (2018).  Investigation of Infections in Illegal Immigrants Brought To the Emergency Department of a Hospital.  IOSR Journal Of Pharmacy, 8(2), 68-70. (Yayın No: 4555796)
1.


KESMEZ CAN FATMA,CAN ABDULLAH,PARLAK EMİNE,PARLAK MEHMET (2015).  The Relationship Between Tumor Necrosis Factor Alfa Level andHepatic Activity Index in Patients with Chronic Hepatitis C.  JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, 9(3), 2137-2144. (Yayın No: 4561180)
2.B.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında    (proceedings) basılan bildiriler :


ALAY HANDAN,KADIOĞLU BERRİN GÖKTUĞ,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,KESMEZ CAN FATMA,PARLAK MEHMET (2018).  Poliklinik Hastalarımızdaki Escherichia coli ÜrinerEnfeksiyonlarına Ne Kadar Dirençliyiz?.  7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 206-207. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4296138)
1.


TEKİN ERDAL,KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA (2018).  DYSPNEA DEVELOPED AFTER CANAL TREATMENT.  . 5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556151)
2.


TEKİN ERDAL,KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA (2018).  NECROTIZING FASCIITIS İN HIP AFTER INTRAMUSCULAR INJECTION.  5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4556331)
3.


KESMEZ CAN FATMA,ŞENOCAK EYÜP,TEKİN ERDAL,ÜZTÜRK ALİ (2018).  FAT EMBOLISM SYNDROME AFTER LONG BONE FRACTURE.  5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556242)
4.D.    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1
D.    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

KESMEZ CAN FATMA,CAN ABDULLAH,SEZEN SELMA,TEKİN ERDAL  Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı.  Journal of Contemporary Medicine, 8(4) (Kontrol No: 4556019)1.
KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA (2017).  İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-DeliciAlet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi.  Journal of Contemporary Medicine, 7(4), 1-5., Doi: 10.16899/gopctd.361392 (Kontrol No: 4556503)2.

E.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan    bildiriler:
KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA,CAN ABDULLAH (2018).  Acil Servis Çalışanlarında Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Duyarlılık.  2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12-13 Mayıs 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556369)1.


KESMEZ CAN FATMA (2018).  Acil Serviste İshalli Hastaya Yaklaşım.  2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556397)2.


KESMEZ CAN FATMA,KAYA ZÜLKÜF,SEZEN SELMA,PARLAK EMİNE (2017).  Orofaringeal Tularemi Olgu.  XVIII.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 347-347. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4560874)3.
Diğer    YayınlarTEKİN ERDAL,AĞAR YUNUS,KESMEZ CAN FATMA (2018).  Tekrarlayan auriküler hematom: Bir olgu sunumu.  archives of clinical and experimental medicine, 3(2), 103-105., Doi: 10.25000/acem.402632 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4555600)1.
KESMEZ CAN FATMA,ALAY HANDAN,TEKİN ERDAL,SEZEN SELMA (2018).  Evde Bakım Hizmeti Verilen Hastaların Bası Yaralarında Oluşan Kolonizasyonunun İncelenmesi.  MJİMA, 8(1), 257-257. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 4554881)2.
KESMEZ CAN FATMA,CAN ABDULLAH,SEZEN SELMA,ALAY HANDAN (2018).  Yoğun Bakımda Kateter Nedenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarının İncelenmesi..  mjima, 8(1), 295-295. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 4554774)3.
ALAY HANDAN,KESMEZ CAN FATMA,ŞAHİNER MELEK (2018).  Yenidoğanda İntraventriküler Kolistin Tecrübemiz:Olgu Sunumu.  Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 8(1), 266-266. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 4554948)4.
PARLAK EMİNE,PARLAK MEHMET,KESMEZ CAN FATMA,ALAY HANDAN,KOŞAN ZAHİDE (2018).  Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi.  MJMA, 8(1), 81-81. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 4551228)5.
ALAY HANDAN,KADIOĞLU BERRİN GÖKTUĞ,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,KESMEZ CAN FATMA,PARLAK MEHMET (2018).  Poliklinik Hastalarımızdaki Escherichia coli ÜrinerEnfeksiyonlarına Ne Kadar Dirençliyiz?.  Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 8(1), 206-207., Doi: 10.4274/mjima (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 4553139)6.
KESMEZ CAN FATMA,KAYA ZÜLKÜF,SEZEN SELMA,PARLAK EMİNE (2018).  OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGU.  Bozok Tıp Dergisi, 8(1), 156-159. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4555955)7.
KESMEZ CAN FATMA,TEKİN ERDAL,SEZEN SELMA,KAYA ZÜLKÜF (2017).  Bruselloz Aynı Aileden 3 Olgu Sunumu.  Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg, 2(2), 40-44. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4556632)8.
KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA,ŞENOCAK EYÜP (2017).  Piperasilin/Tazobaktama Bağlı Kemik İliği Baskılanması ileSeyreden Bir Olgu Sunumu.  Fırat Tıp Dergisi, 22(4), 197-199. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4556699)9.
ÇELİK MİNE,DOSTBİL AYŞENUR,DOGAN NAZIM,PARLAK MEHMET,KESMEZ CAN FATMA,BAYAR MERAL (2014).  Meningitis following spinal anaesthesia in an obstetric patient.  TROPICAL DOCTOR, 44(3), 179-181., Doi: 10.1177/0049475514529760 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4561216)10.

Teknik    Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

Vaka Takdimi, TEKİN ERDAL,AĞAR YUNUS,KESMEZ CAN FATMA (2018).  Tekrarlayan auriküler hematom: Bir olgu sunumu.  archives of clinical and experimental medicine, 3(2), 103-105., Doi: 10.25000/acem.402632 (Yayın No: 4555600)1.
Özet, KESMEZ CAN FATMA,CAN ABDULLAH,SEZEN SELMA,ALAY HANDAN (2018).  Yoğun Bakımda Kateter Nedenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarının İncelenmesi..  mjima, 8(1), 295-295. (Yayın No: 4554774)2.
Özet, KESMEZ CAN FATMA,ALAY HANDAN,TEKİN ERDAL,SEZEN SELMA (2018).  Evde Bakım Hizmeti Verilen Hastaların Bası Yaralarında Oluşan Kolonizasyonunun İncelenmesi.  MJİMA, 8(1),3.

2
Teknik    Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
257-257. (Yayın No: 4554881)

Vaka Takdimi, KESMEZ CAN FATMA,KAYA ZÜLKÜF,SEZEN SELMA,PARLAK EMİNE (2018).  OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGU.  Bozok Tıp Dergisi, 8(1), 156-159. (Yayın No: 4555955)4.
Vaka Takdimi, KESMEZ CAN FATMA,TEKİN ERDAL,SEZEN SELMA,KAYA ZÜLKÜF (2017).  Bruselloz Aynı Aileden 3 Olgu Sunumu.  Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg, 2(2), 40-44. (Yayın No: 4556632)5.
Vaka Takdimi, KESMEZ CAN FATMA,SEZEN SELMA,ŞENOCAK EYÜP (2017).  Piperasilin/Tazobaktama Bağlı Kemik İliği Baskılanması ileSeyreden Bir Olgu Sunumu.  Fırat Tıp Dergisi, 22(4), 197-199. (Yayın No: 4556699)6.
Vaka Takdimi, ÇELİK MİNE,DOSTBİL AYŞENUR,DOGAN NAZIM,PARLAK MEHMET,KESMEZ CAN FATMA,BAYAR MERAL (2014).  Meningitis following spinal anaesthesia in an obstetric patient.  TROPICAL DOCTOR, 44(3), 179-181., Doi: 10.1177/0049475514529760 (Yayın No: 4561216)


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.