Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

BİRİMİN TANIMI

2010 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. 2011 yılından itibaren bölüme 6 araştırma görevlisi alınmış olup, bu araştırma görevlileri, KTÜ, Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi`nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmekte olup, akademik ve fiziki altyapı oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.


BİRİMİN HEDEFLERİ

Mimari faaliyetler sonucu üretilen hacim ve kitlelerin donatımı, konforu ve estetiği için ara boşlukların giderilmesine yardımcı olacak yetişkin eleman gereksinimini karşılamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, özel tasarım stüdyolarında, mobilya ve benzeri endüstriyel tasarımın yapıldığı ve/veya üretildiği kuruluşlarda iç mimar olarak çalışacak, bunun yanısıra kendi ofislerini açarak bölgesel ve ulusal ölçekte iç mimari gereksinimlerini karşılayacak bireyleri yetiştirmek,

Akreditasyon ilkeleri de göz önünde bulundurularak ülkemiz ile yabancı ülkelerin önemli kurumlarındaki programlar ile paralellikler de sağlanması,

Bulunduğu coğrafyada yapılacak iç mimarlık çalışmalarına yön vermek, ışık tutmak ve bu yolla yörenin gelişmesine katkıda bulunmak
 

TARİHÇE

2010 yılında kurulmuş olup, henüz öğrencisi bulunmamaktadır. Ancak akademik alt yapısını geliştiren bir bölüm olup, yakın zamanda öğrenci alması planlanmaktadır.
 

VİZYON

Sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.
 
 
MİSYON

Görsel, işitsel, yapısal, teknik ve ekonomik unsurları gözeterek her ölçekteki iç mekanları tasarlayan meslek adamları yetiştirmek ve bu bağlamda, mimarlık, planlama ve tasarım eğitimi geleneği çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünen, teori ve pratiği birleştirmiş, iç mekanların ve yakın çevresinin nasıl planlanacağı, düzenleneceği, yönetileceği üzerine uzmanlaşmış tasarımcı ve bilim adamları yetiştirmektir.