Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Doktor Öğretim Üyesi
Muhammet Akif Güler

 1. Tıpta Uzmanlık

  2003 / 2008
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 2. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  2017 / 2018
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  2018 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


MUHAMMET AKİF GÜLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİE-Posta Adresi

:

akif2532@gmail.com


Telefon (İş)

:

0442344666-7698


Telefon (Cep)

:

05363738882


Faks

:

 


Adres

:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.  ERZURUM
Öğrenim    Bilgisi

Tıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ


TIP FAKÜLTESİ2003


5/Aralık/2008Tez adı: Elektroensefalogram(EEG) çekimi sırasında çocukları uyutmak için kullanılan Kloral hidrat ve Hidroksizin’xxin karşılaştırılması (2008) Tez Danışmanı:(HÜSEYİN TAN)

Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

2018

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ /DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

2017-2018E.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan    bildiriler:

GÜLER MUHAMMET AKİF (2018).  Pediatrik Hastalarda Lomber Ponksiyonda Sedasyon ve Analjezi.  Palandöken Anestezi Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4570484)


1.
KESKİN HALİL,GÜLER MUHAMMET AKİF,LALOĞLU FUAT,CEVİZ NACİ,ERGÜL YAKUP (2018).  VERAPAMİL SENSİTİF VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ: BİR OLGU SUNUMU.  15. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ (/Poster)(Yayın No:4407438)


2.
GÜLER MUHAMMET AKİF,KAYA SONGÜL,KARA MUSTAFA (2017).  NadirGori.ilen Bir Metabolik HastallkOlgusu: 3-Hidroksi-3-MetilglutarikAsidi.iri.  53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4574126)


3.
GÜLER MUHAMMET AKİF,KESKİN HALİL,KARA MUSTAFA,OLGUN HAŞİM (2017).  Olgu Sunumu: İlk Doz Oksimetazolin ile Gelişen Deliryum Tablosu.  53. Türk Pediatri Kongresi (/Poster)(Yayın No:3522483)


4.
GÜLER MUHAMMET AKİF,KESKİN HALİL,KARA MUSTAFA,TAN HÜSEYİN (2017).  Olgu Sunumu: Çocukluk Çağında Psikojenik Nonepileptik Nöbet.  53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ (/Poster)(Yayın No:3530297)


5.
GÜLER MUHAMMET AKİF,güngör mesut,TAN HÜSEYİN (2017).  EEG çekimi için çocukları sedatize etmek için kullanılan kloral hidrat ve hidroksizinin etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması.  19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3996044)


6.


Sertifika

1
1.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Kursu Sertifikası, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Kursu Sertifikası, ERZURUM, Sertifika, 14.08.2015 -15.08.2015 (Ulusal)
2.

Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, ERZURUM, Sertifika, 09.11.2010 -11.11.2010 (Ulusal)

Çalıştay
3.

TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı, TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı, ANKARA, Çalıştay, 27.10.2018 -29.10.2018 (Ulusal)4.

TC. Sağlık Bakanlığı İstanbul bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Çalıştayı, TC. Sağlık Bakanlığı İstanbul bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Çalıştayı, İSTANBUL, Çalıştay, 16.12.2010 -18.12.2010 (Ulusal)
Seminer
5.

Pubertede Büyüme Sorunları ve Adolesanların Jinekolojik Sorunları Sempozyumu, Pubertede Büyüme Sorunları ve Adolesanların Jinekolojik Sorunları Sempozyumu, ERZURUM, Seminer, 23.02.2007 -23.02.2007 (Ulusal)6.

Çocuk ve Ergen Diyabeti Sempozyumu, Çocuk ve Ergen Diyabeti Sempozyumu, ERZURUM, Seminer, 23.02.2007 -23.02.2007 (Ulusal)
7.

Pubertede Büyüme Sorunları ve Adolesanların Jinekolojik Sorunları Sempozyumu, Pubertede Büyüme Sorunları ve Adolesanların Jinekolojik Sorunları Sempozyumu, ERZURUM, Seminer, 23.02.2007 -23.02.2007 (Ulusal)8.

Bölgesel Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Sempozyumu, Bölgesel Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Sempozyumu, ERZURUM, Seminer, 03.06.2005 -03.06.2005 (Ulusal)


2
* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.