Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Murat Alanyalıoğlu

 1. Lisans

  1993 / 1997
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  1999 / 2007
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 3. Yüksek Lisans

  1997 / 2001
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 4. Doktora

  2002 / 2006
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 5. YARDIMCI DOÇENT

  2007 / 2012
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 6. DOÇENT

  2012 / 2017
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ
 7. PROFESÖR

  2017 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  KİMYA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Murat ALANYALIOĞLU

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

25240, ERZURUM

Telefon        :   +90 442 231 4283

Faks             :  +90 442 231 4109

E-posta         :  malanya@atauni.edu.tr

Web sayfası  :  http://www.atauni.edu.tr/murat-alanyalioglu

 

KİŞİSEL  BİLGİLER

Doğum tarihi  : 1974

Doğum yeri    : Balıkesir

Medeni hali    : Evli ve bir çocuk babası

 

EĞİTİM  BİLGİLERİ

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, 2001-2006

Tez  başlığı: S, Se ve Te’ün potansiyel altı depozisyonu ve PbS, PbSe ve PbTe’ün yeni bir elektrodepozisyon yöntemi ile sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek  lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, 1997-2001

Tez başlığı: Bileşik yarıiletken HgS’ün ECALE yöntemiyle Au(111) tek kristal elektrot üzerinde sentezi ve adsorpsiyon-desorpsiyon kinetiğinin incelenmesi

Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 1993-1997

 

TECRÜBELERİ

Atatürk Üniversitesi

2013-2015,  Müdürlük,  Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATADAYTAM)

2009-2010, Bölüm başkan yardımcılığı, Fen Fakültesi Kimya Bölümü

2017-        , Prof. Dr.

2012- 2017,  Doç. Dr.

2007-2012, Yrd. Doç. Dr.

1999-2007, Arş. Gör.

University of Autonomous of Barcelona (UAB), Barcelona, Spain

2013, Bilimsel çalışma, Grafen kompozit ve hibrit yapıları (10 gün)

2010-2011, Doktora sonrası araştırmacı (9 ay)

RigakuMSC,  Woodlands, TX, USA

2005, XRD üzerine eğitim (1 hafta)

Auburn University, AL, USA

2002-2003, NSF-TÜBİTAK ortak projesinde misafir araştırmacı (10 ay)


ÇALIŞMA ALANLARI

Elektrokimyasal sensörler

Grafen tabanlı nanokompozit malzemeler

Boyar madde polimerleri

Bileşik yarıiletken ince filmler


UZMANLIK  ALANLARI

Elektrokimyasal teknikler (voltametri, kronoamperometri, kulometri, vs)

Yüzey kimyası ve ince film karakterizasyonu

Taramalı prob mikroskopi (STM/AFM)

Taramalı elektron mikroskopi (SEM)

UV-görünür bölge ve FT-IR spektroskopi

Powder XRD


ULUSLARARASI YAYINLAR

1.   M. Alanyalioglu, H. Cakal, A.E.Ozturk, U. Demir,* "Electrochemical Studies of the Effects of pH and theSurface Structure of Gold Substrates on the Underpotential Deposition ofSulfur" Journal of Physical Chemistry B2001, 105, 10588.

2.  I. Nicic, J. Liang, V. Cammarata, M. Alanyalioglu, U. Demir and C. Shannon*,"Underpotential Deposition of Te Monolayers on Au Surfaces from PerchloricAcid Solution Studied by Chronocoulometry and EQCM" Journal of Physical Chemistry B, 2002,106, 12247.

3.  M.Alanyalioglu, U. Demir, C. Shannon* "Electrochemical formation of Se atomic layers on Au(111) surfaces: the role of adsorbed selenate and selenite" Journal of Electroanalytical Chemistry, 2004,561, 21.

4.   I. Sisman, M. Alanyalioglu, and U.Demir* “Atom-by-Atom Growth of CdS Thin Films by an Electrochemical Co-deposition Method: Effects of pH on the Growth Mechanism and Structure” Journal of Physical Chemistry C, 2007,111, 2670

5.  M.Alanyalioglu*, M. Arik, "Electrochemical preparation of Pyronin Y thinfilms on gold substrates" Journal of Applied Polymer Science, 2009,111, 94

6.  M. Alanyalioglu, F. Bayrakceken, U. Demir* “Preparation of PbS thin films: a newelectrochemical route for underpotential deposition” Electrochimica Acta, 2009, 54, 6554

7.  T. Karacali, M. Alanyalioglu, H. Efeoglu* “Single and double Fabry-Perot structure based on porous silicon for chemical sensors”, IEEE Sensors Journal, 2009, 9, 1667

8.  I. H. Kaplan,K. Dagci, M. Alanyalioglu* "Nucleation and Growth Mechanism of Electropolymerization of Methylene Blue: The Effect of Preparation Potential on Poly(methylene blue) Structure", Electroanalysis, 2010, 22, 2694

9.   K. Dagci, M. Alanyalioglu* "Surface-Confined Electropolymerization of Methylene Blue on Gold Electrodes", Electroanalysis, 2011, 23, 777

10. Y. Gulen, M. Alanyalioglu, K. Ejderha, C. Nuhoglu, A.Turut* "Electrical and optical characteristics of Au/PbS/n-6H–SiCstructures prepared by electrodeposition of PbS thin film on n-type 6H–SiC substrate", Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 3155

11. E. Kalyoncu, M. Alanyalioglu* “Chronoamperometric and Morphological Investigation of Nucleation and Growth Mechanism of Poly(Azure A)Thin Films", Journal of Electroanalytical Chemistry, 2011, 660, 133

12. M. Alanyalioglu*, J. J. Segura, J. O. Sole, N.Casan-Pastor,  “The synthesis of graphenesheets with controlled thickness and order using surfactant-assisted electrochemical processes”, Carbon, 2012, 50, 142

13. K. Dagci, M. Alanyalioglu* “Electrochemical Preparation of Polymeric Films of Pyronin Y andIts Electrolcatalytic Properties for Amperometric Detection of Nitrite” Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 711, 17

14. E. Topcu, M. Alanyalioglu* "Electrochemical formation of poly(thionine) thin films: The effect of aminegroup on the polymeric film formation of phenothiazine dyesJournal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 39686

15. E. Ercarikci, K. Dagci, E. Topcu, M. Alanyalioglu* “Electrochemical preparation of poly(methylene blue)/graphene nanocomposite thin films”, Materials Research Bulletin, 2014,  55, 95

16. I. Orak*, K. Ejderha, E. Sonmez, M. Alanyalioglu, A.Turut “The effect of annealing temperature on the electrical characterizationof Co/n type GaP Schottky diode” Materials Research Bulletin, 2015, 61, 463

17. U. C. Ust, K. Dagci, M. Alanyalioglu* “Electrochemical approaches for rearranging lead sulfide thin filmsprepared by the SILAR methodMaterials Science in Semiconductor Processing, 2016,41, 270

18. U. C. Ust, S. B. Demir, K. Dagci, M. Alanyalioglu* “Fabrication of free-standing graphene paper decorated with flower-like PbSe0.5S0.5 structures” RSC Advances, 2016, 6, 9453

19. K.Dagci, M. Alanyalioglu* “Preparation of Free-standing and Flexible Graphene/Ag Nanoparticles/Poly(pyronin Y) Hybrid Paper Electrode for Amperometric Determination of Nitrite” ACS Applied Materials and Interfaces, 2016, 8, 2713

20. M. Sinoforoglu, K. Dagci, M. Alanyalioglu, K. Meral* “Electrochemicaldetection of nitrite on poly(pyronin Y)/graphene nanocomposites modified ITO substrate” Superlattices and Microstructures, 2016, 94, 231.

21. A. Ozturk, M. Alanyalioglu* “Electrochemical Fabrication and Amperometric Sensor Application of Graphene Sheets” Superlattices and Microstructures, 2016, 95, 56

22. B. Gur*, M. Isik, K. D. Kiransan, M. Alanyalioglu, S. Beydemir, K. Meral* “High enzymatic activity preservation of malate dehydrogenase immobilized in a Langmuir–Blodgett film and its electrochemical biosensor application for malic acid detection”, RSC Advances, 20166, 79792

23.   E. Topcu, K. Dagci, M. Alanyalioglu*“Free-standing Graphene/Poly(methylene blue)/AgNPs Composite Paper forElectrochemical Sensing of NADH” Electroanalysis,2016, 28, 2058.

24.   K. D. Kiransan, E. Topcu, M. Alanyalioglu* “Surface-ConfinedElectropolymerization of Pyronin Y in the Graphene Composite Paper Structurefor Ampeormetric Determination of Dopamine” Journalof Applied Polymer Science, 2017,134, 45139.

25.   E. Ercarikci, O. Bayindir, M. Alanyalioglu*“Amperometric Quantification of NADH based on Graphene/Methylene blue Nanocomposite Thin Films onAu(111)” Polymer Composites, 2017, 38, E118

26.   T. Omur. M. Alanyalioglu* “Amperometric Nitrite Sensor Based on Free-standing Carbon Nanotube/Methylene Blue Composite Paper” Ionics, 201723, 2307

27.   Z. Aksu, M. Alanyalioglu* “Fabrication of Free-standing Reduced Graphene Oxide Composite Papers Doped with Different Dyes and Comparison of Their Electrochemical Performance for Electrocatalytical Oxidation of Nitrite” Electrochimica Acta, baskıda, 2017, 258, 1376

28.   O. Bayindir, M. Alanyalioglu* “Formation Mechanism of Polymeric Thin Films of Azure B on Gold Electrodes” ChemistrySelect, 2018, 3, 2167

29. O. Bayindir, M.Alanyalioglu* “Azure B Nanocomposites of Chemically and Electrochemically Produced Graphene Oxide: Comparison of Electrocatalytic Activity Thorough Oxidation of NADH” Submitted to IEEE Sensors Journal, 2018

 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

1.Kimyasal maddeler ve tehlikeleri (2017), 2, 13 ve 14. bölümler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

                                                                     

KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

A.  Uluslararası kongrelerdeki bildiriler

1.   S. Abacı, N. O. Pekmez, F. Canlı, M. Alanyalıoğlu, A.Yıldız, "Preparation of ultrathin films of polyaniline by electrogenerated oxidant on gold surface", V. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Silvi Marina, İtalya, 24-28 Mayıs 2005

2.   K. Dağcı, İ. H. Kaplan, E. Kalyoncu, M. Alanyalıoğlu,"Electrochemical synthesis of highly oriented methylene blue monolayers", 8. International Electrochemistry Meeting, Side, Antalya,8-11 Ekim 2009

3.   M. Alanyalıoğlu, N. Casan-Pastor,"Electrochemical Synthesis of Graphene Sheets", 8. International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Selanik, Yunanistan, 12-15 Temmuz 2011

4.   E. Topçu, O. Bayındır, M. Alanyalıoğlu, “Effect of some factors on formation of poly(thionine) thin films”, 9. International Electrochemistry Meeting in Turkey, Çeşme, İzmir, 25-29 Eylül 2011

5.   K. Dağcı, E. Kalyoncu, M. Alanyalıoğlu,“Electrochemical preparation of pyronine Y thin films”, 9. International Electrochemistry Meeting in Turkey, Çeşme, İzmir, 25-29 Eylül 2011

6.   M. Alanyalıoğlu, N. Casan-Pastor, "Electrochemical Synthesis of Graphene Sheets", International Conference on Diamond and Carbon Materials, Granada, İspanya, 3-6 Eylül 2012

7.   E. Erçarıkçı, E. Topçu, K. Dağcı, M. Alanyalıoğlu, N.Casan-Pastor, “Electrochemical preparation of graphene/poly(methylene blue) nanocomposite thin films”, Nanotechitaly 2012, Venedik, İtalya, 21-23 Kasım 2012

8.   E. Erçarıkçı, K. Dağcı, E. Topçu, O. Bayındır, M.Alanyalıoğlu, “Cooperative effect of poly(methylene blue) and graphene on the electrocatalytic oxidation of nitrite”, 10th International Electrochemistry Meeting, Selçuk Üniversitesi, Konya, 4-8 Eylül 2013

9.   E. Topçu, O. Bayındır, E. Erçarıkcı, K. Dağcı, A. Öztürk, M. Alanyalıoğlu “Role of preparation procedure of graphene on the electrochemical performance of free-standing graphene/methylene blue/silver nanoparticle composite electrodes” Nanocon2014, Brno, Çek Cumhuriyeti, 5-7 Kasım 2014

10. E. Topçu, E. Erçarıkcı, O. Bayındır, K. Dağcı, M.Alanyalıoğlu “A sensitive NADH biosensor based on flexible and free-standing graphene/poly(MB)/AgNPs paper” ICREA Workshop on Graphene Biosensors, Barselona, İspanya, 25-26 Mayıs 2015

11. M. Alanyalioglu, “Dye polymer thin films for amperometric sensor applications in Eurasian Silk Road countries” 6th Annual Conventionof ESRUC, Kazablanka, FAS, 1-4 Ekim 2015

12. K. Dagci, E. Topcu, M. Alanyalioglu “Fabrication and amperometric sensor application of free-standing graphene paper electrodes decorated with dye polymers” International Workshop on Special Topics on Polymer Composites, Ege University, İzmir, 24-26 Şubat 2016

13. B. Gur, K. Meral, M. Isik, K.Dagci, M. Alanyalioglu, S. Beydemir “Immobilization of Malate Dehydrogenase Enzyme by Langmuir-Blodgett Technique and Its Biosensor Applications” 2. International Turkic World Congress on Chemical Sciences and Technologies, Makedonya, 26-30 Ekim 2016

14. E. Ercarikci, O. Bayindir, M. Alanyalioglu “Electrochemical NADH sensor based on graphene/dye nanocomposites” International MicroNano Conference, Amsterdam, Hollanda, 13-14 Aralık 2016  

15.    K. Dagci Kiransan, E. Topcu, Z. Aksu, M. Alanyalioglu “Free-standing Graphene-based Papers for Electrochemical Sensor Applications” Matrafured 2017-International Conference on Electrochemical Sensors, Budapeşte, Macaristan, 11-16 Haziran 2017

16.    O. Bayindir, M.Alanyalioglu “Electropolymerization of Azure B on Gold Electrodes” 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, 21-23 Eylül 2017

17. B.Gur, K. D. Kiransan, M. Isik, S. Beydemir, M. Alanyalioglu, Y. Onganer “Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques” International Congress on Semiconductur Materialsand Devices, Konya, TURKEY, 17-19 Ağustos 2017

18.    U. C. Ust, S. B. Demir, K. D. Kiransan “Electrochemicalcrystallization of ternary semiconductor thin films on free-standing and flexible graphene paper” Italian crystal growth 2017, Milano, İtalya, 20-21 Kasım 2017

19. E. Ercarikci,M. Alanyalioglu “Fabrication of reduced graphene oxide based flexible paper”International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials,Elazığ, TURKİYE, 19-21 Haziran 2018

20.    Z. Aksu, M.Alanyalioglu “Flexible Graphene Papers Doped withDye Molecules for Electrochemical Sensing ofNitrite” Nano-2018, Kiev, UKRAYNA, 25-30 Ağustos 2018

21.    E. Ercarikci,O. Bayindir, M. Alanyalioglu “Graphene/methylene blue nanocomposite thin filmsfor amperometric sensing of NADH” 2th International Congress on Semiconductur Materials and Devices,Ardahan, TÜRKİYE, 28-30 Ağustos 2018

22.    E.Kavaz, K. Dagci, M. Alanyalioglu, N. Ekinci “Radiation Attenuatiıon of Graphene Oxide (Go)Modified Poly(Methylene Blue) Nanocomposite Thin Films 2thInternational Congress on SemiconducturMaterials and Devices, Ardahan, TÜRKİYE, 28-30 Ağustos 2018


B.  Ulusal kongrelerdeki bildiriler

1.   M. Alanyalıoğlu, D. Ekinci, A. E. Öztürk, Ü. Demir, "Bileşik Yarıiletken ZnS’ün ECALE Yöntemiyle Au(111) üzerinde Sentezi ve Adsorbsiyon-Desorbsiyon Kinetiği", 13. Ulusal Kimya Kongresi konferansı,Samsun, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

2.   T. Öznülüer, M. Alanyalıoğlu, Ü. Demir,"Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemiyle Bi2S3Sentezi", 3. Ulusal Elektrokimya Günleri, Mersin, 18-20 Nisan 2001

3.   M. Alanyalıoğlu, T. Öznülüer, Ü. Demir, "Bileşik Yarıiletken HgS’ün ECALE Yöntemiyle Au(111) Üzerinde Sentezi ve Adsorbsiyon-Desorbsiyon Kinetiği", 15. Ulusal Kimya Kongresi konferansı,İstanbul, 4-7 Eylül 2001

4.   T. Öznülüer, M. Alanyalıoğlu, İ. Şişman, Ü. Demir, "ECALE Yöntemiyle Au(111) Elektrotu Üzerinde Bi2S3 İnce Filmlerinin Oluşumu ve İlk Tabakalardaki Yapısal Değişimlerin Kinetiği", 16. Ulusal Kimya Kongresi konferansı, Konya, 10-13 Eylül 2002

5.   M. Alanyalıoğlu, Ü. Demir, C. Shannon, "Au(111)Tek Kristal Elektrot Üzerinde Selenyum Elektrodepozisyonunun Kinetiği", 4.Elektrokimya Günleri, Adana, 11-13 Haziran 2003

6.   M. Alanyalıoğlu, İ. Şişman, Ü. Demir, "Bileşik Yarıiletken PbS’ün Tek Kristal Au(111) Elektrot Üzerinde Elektrodepozisyonu", 5. Ulusal Elektrokimya Günleri, Samsun, 9-11 Haziran 2004

7.   İ. Şişman, M. Alanyalıoğlu, Ü. Demir, "Kodepozisyon Esasına Dayanan Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Tekniğiyle CdS Filmlerinin Oluşturulması", 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 5-9 Temmuz. 2004

8.   İ. Şişman, İ. Erdoğan, T. Öznülüer, M. Alanyalıoğlu, A. Küçük, Ü. Demir, "Bileşik Yarıiletken CdS’ün Modifiye Edilen ECALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu", 6. Elektrokimya Günleri, Eskişehir, 29 Haziran-1 Temmuz 2005

9.   M. Alanyalıoğlu, İ. Erdoğan, T. Öznülüer, İ. Şişman,Ü. Demir, "PbS İnce Filmlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrotlar Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu", 19. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, Aydın, 30 Eylül-4 Ekim 2005

10. İ. Erdogan, T. Öznülüer, İ. Şişman, M. Alanyalıoğlu, Ü. Demir, "Bileşik Yarıiletken PbTe’ün Modifiye Edilen EC-ALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu", 19. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, Aydın,30 Eylül-4 Ekim 2005

11. M. Alanyalıoğlu, A. Yeşildağ, F. Pak, İ. Erdoğan, T.Öznülüer, İ. Şişman, Ü. Demir, "PbTe İnce Filmlerinin Yeni Bir Elektrodepozisyon Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu", 7. Elektrokimya Günleri, Ankara, 28-30 Haziran 2006

12. M. Alanyalıoğlu, F. Bayrakçeken, T. Öznülüer, Ü.Demir, "Electrochemical Synthesis of PbSe Nanoparticles", NanoTR-III,Ankara, 11-14 Haziran 2007

13. M. Alanyalıoğlu, T. Öznülüer, İ. Erdoğan, Ü. Demir,"Atom-by-atom Growth of Compound Semiconducting Thin Fims: A New Approach for Electrochemical Co-deposition", NanoTR-III, Ankara, 11-14 Haziran 2007

14. T. Karaçalı, M. Alanyalıoğlu, H. Efeoğlu,"Gözenekli Silisyumdan Oluşturulmuş Çift Fabry-Perot Yapıların Optik Kimyasal Algılayıcı Olarak İncelenmesi", Fotonik 2007, 9. Ulusal Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara, 28 Eylül 2007

15. İ. H. Kaplan, K. Dağcı, E. Kalyoncu, M. Alanyalıoğlu, "Effect of electrooxidation potential on thin film structure of poly(methyleneblue)", 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR5, Eskişehir, 8-12 Haziran 2009

16. E. Kalyoncu, K. Dağcı, İ. H. Kaplan, E. Topcu, M. Alanyalıoğlu, "Investigation of nucleation and growth mechanism during formation of poly(azure A)", 6. Nanoscience and Nanotechnology Conference,Nano-TR-VI, Çeşme, İzmir, 15-18 Haziran 2010

17. E. Kalyoncu, K. Dağcı, E. Topcu, İ. H. Kaplan, M. Alanyalıoğlu, "Poli(Azure A) ince filmlerine yüzey aktif materyallerin etkisinin incelenmesi", 5. Analitik Kimya Kongresi konferansı, Erzurum,21-25 Haziran 2010

18. K. Dağcı, İ. H. Kaplan, E. Kalyoncu, E. Topçu, M. Alanyalıoğlu, "Metilen mavisi tek tabalarının yüzey sınırlı elektropolimerizasyonu", 25. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran-2 Temmuz 2011

19. M. Alanyalıoğlu, N. Casan-Pastor, “Electrochemical synthesis of graphene sheets with controlled thickness and structural order", 25. Uluslarası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran-2 Temmuz 2011

20. E. Çarıkçı, E. Topçu, K. Dağcı, M. Alanyalıoğlu,“Grafen/poli(metilen mavisi) nanokompozit yapılarının elektrokimyasal sentezi”,6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 3-7 Eylül 2012

21. K. Dağcı, M. Alanyalıoğlu, “Polimerik pyronin Y ince filmlerinin amperometrik nitrit tayininde kullanımı”, 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 3-7 Eylül 2012

22. Ü. Ç. Üst, M. Alanyalıoğlu, “SILAR metodu ile hazırlanan PbS ince filmlerinin elektrokimyasal düzenlenmesi”, 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 3-7 Eylül 2012

23. Ş. B. Demir, Ü. Ç. Üst,  K. Dağcı, E. Topçu, E. Erçarıkçı, M. Alanyalıoğlu “Electrochemical Synthesis of Highly-Oriented Ternary Semiconductive PbSe(1-x)Sx Thin Films” Nano-TR-9, AtatürkÜniversitesi, Erzurum, 24-28 Haziran 2013

24. O. Bayındır, M. Alanyalıoğlu “Electrochemical formation of polymeric thin films of Azure B”Nano-TR-10, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 17-21 Haziran 2014

25. E. Topçu, K. Dağcı, E. Erçarıkcı, A.Öztürk, M. Alanyalıoğlu “Preparation of Highly Conductive, Flexible, and Free-standing Graphene Composite Paper” Nano-TR-10,Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 17-21 Haziran 2014

26. K. Dağcı, M. Alanyalıoğlu “Grafen/Agnanopartikül/Poli(pyronin Y) Hibrit Kağıt Elektrotların Hazırlanması ve Nitritin Amperometrik Tayininde Kullanımı” 5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya,16-19 Mayıs 2015

27. K. Dağcı, E.Topçu, M. Aksoy, M. Alanyalıoğlu “Flexible and Electrically Conductive Fe3O4/rGOPaper Electrode and Its Catalytical Application” 3rd Emerging 2D Materials and Graphene Conference, İstanbul, 20-21 Ekim 2016

28.    O. Bayındır, M.Alanyalıoğlu “Grafen/Azure B Nanokompoziti Esaslı NADH Amperometrik Sensörü”15. Ulusal Spektroskopi Kongresi , Yalova Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2017

29.    Ü. Ç. Üst, Ş.B. Demir, K. Dağcı Kıranşan, M. Alanyalıoğlu “Esnek Elektrot Tasarımı: Yarıiletken İnce Film Kaplı Grafen Kağıt” 6. Fiziksel Kimya Kongresi,Zonguldak, 15-18 Mayıs 2017

30. E.Erçarıkcı, M. Alanyalıoğlu “The Synthesis of ZnO Nanoparticles by DifferentRoutes and Their Dispersion in Graphene Oxide” NanoTR-14, Çeşme, İzmir, 22-25Eylül 2018

PROJELER

TÜBİTAK  Projeleri

Proje No: KBAG/117Z798

Görevi: Danışman

Proje  adı: Müstakil ve esnek altın nanopartikül ve Altın ince film kaplı grafen katalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve hidrojen oluşum reaksiyonundaki elektrokatalitik aktivitesinin karşılaştırılması

Tarih: 15.04.2018 - devam ediyor

Bütçe: 55.128 TL


Proje No: KBAG/113Z342

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: Müstakil grafen/poli(metilen mavisi) kompozit elektrotların hazırlanması ve amperometrik sensör özelliklerinin incelenmesi

Tarih: 30/09/2013-15/07/2017

Bütçe: 205.631 TL


Proje No: 106T154

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: Gözenekli Silisyum Tabanlı Optik Kimyasal Sensör Tasarımı

Tarih: 01/07/2006-01/07/2008

Bütçe: 100.357 TL


Proje No: TBAG-U/10(101T003), TÜBİTAK-NSF ortak projesi

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: Growth of Thin Film Materials by Electrochemical Atomic Layer Epitaxy

Tarih: 01/09/2001-01/09/2003

Bütçe: TÜBİTAK: 3.590 USD, NSF: 20.924 USD


Bilimsel  Araştırma Projeleri

Proje No: 2015/351

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: Karbon Nanotüp/Metilen Mavisi Kompozit Kağıt Elektrotların Hazırlanması ve Nitritin Amperometrik Tayininde Kullanılması

Tarih: 30/12/2015-30/12/2017

Bütçe: 25.000 TL


Proje No: 2014/59

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: Poli(pyronin Y)/Grafen Müstakil Kağıt Elektrotların Hazırlanması ve Nitritin Amperometrik Tayininde Kullanılması

Tarih: 10/07/2014-10/07/2016

Bütçe: 22.500 TL


Proje No: 2011/377

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: Polimerik Pyronin Y İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Biyosensör Özelliklerinin İncelenmesi

Tarih: 23/12/2011-23/12/2013

Bütçe: 40.000 TL


Proje No: 2009/245

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: İyi düzenlenmiş metilen mavisi tek tabaka yapılarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

Tarih: 25/12/2009-25/12/2011

Bütçe: 4.000 TL


Proje No: 2007/34

Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje adı: Bi2Te3 İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu

Tarih: 01/05/2007-01/05/2009

Bütçe: 150.000 TL


Proje No: 2005/87

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: PbS ince filmlerinin Au substratlar üzerinde elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

Tarih: 12/05/2005-12/05/2008

Bütçe: 40.000 TL


Proje No: 2004/178

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: Kombine ECALE-Kodepozisyon Tekniği ile Bileşik Yarıiletken CdS İnce Filmlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrot Üzerinde Sentezi ve Karakterizasyonu

Tarih: 26/10/2004-26/10/2006

Bütçe: 40.000 TL


Proje No: 2003/268

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: CdS, PbS ve ZnS Bileşik Yarıiletkenlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrot Üzerinde Elektrodepozisyonu

Tarih: 13/11/2003-13/11/2004

Bütçe: 75.000 TL


Proje No: 2002/123

Görevi: Araştırmacı

Proje adı: Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemiyle Bileşik Yarıiletken PbTe’ün Sentezi

Tarih: 01/01/2002-01/01/2004

Bütçe: 15.000 TL

 

Proje No: 2001/117 

Görevi: Araştırmacı

Proje  adı: Bileşik Yarıiletken PbS`ün Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemiyle Sentezi

Tarih: 01/12/2001-01/12/2003

Bütçe:  8.900 TL  


ÖDÜLLER

Univeristy of Autonomous of Barcelona, SPAIN, TÜBİTAK yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu, 2010-2011

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya A.B.D. bilimsel yayın ödülü, 2010

Bilkent Üniversitesi, NanoTR-III, En iyi sözlü sunum ödülü, 2007

Auburn University, AL, USA, NSF-TÜBİTAK ortak projesi misafir araştırmacı bursu, 2002-2003

 

YÖNETİLEN TEZLER

A. Yüksek  lisans tezleri

Tamamlananlar

Kader DAĞCI, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Metilen mavisi düzenli tek tabaka yapılarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu.

Tarih: 04.06.2010

İbrahim Hakkı KAPLAN,  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Metilen mavisinin elektropolimerizasyonuna oksidasyon potansiyelinin etkisi ve poli(metilen mavisi) ince filmlerinin oluşum mekanizmasının incelenmesi.

Tarih: 04.06.2010

Ezgi TOPÇU,  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Poli(tiyonin) ince filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve film oluşumuna etki eden faktörlerin incelenmesi.  

Tarih: 30.12.2011

Elif ERÇARIKCI, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Poli(metilen mavisi)/grafen nanokompozit ince filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve elektrokatalitik uygulamaları.

Tarih: 10.01.2014

Ümit Çağrı ÜST, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: SILAR metodu ile hazırlanan PbS ince filmlerinin elektrokimyasal düzenlenmesi.

Tarih: 10.01.2014

Ayşe ÖZTÜRK: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: İki elektrotlu hücrelerde grafen/SDS süspansiyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve grafen ince filmlerinin elektrokatalitik uygulamaları.

Tarih: 17.12.2015

Tuğba ÖMÜR: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Karbon nanotüp/metilen mavisi kompozit kağıt elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve nitritin amperometrik tayininde kullanılması

Tarih: 16.01.2017

Zeriş AKSU: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Farklı boyar maddelerle katkılanmış grafen kompozit kağıt elektrotların hazırlanması ve amperometrik sensör uygulamaları

Tarih: 24.05.2017

B. Doktora tezleri

Tamamlananlar

Kader DAĞCI, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Poli(pyronin Y) ince filmlerinin ve müstakil grafen/poli(pyronin Y)/gümüş nanopartikül elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve nitritin amperometrik tayininde kullanılması

Tarih: 12.06.2015

Ezgi TOPÇU, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Müstakil grafen/poli(metilen mavisi)/gümüş nanopartikül elektrotun hazırlanması, karakterizasyonu ve amperometrik NADH sensör uygulaması

Tarih: 25.05.2017

Oğuz BAYINDIR, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Poli(Azure B) ve Grafen/Azure B ince filmlerinin hazırlanması ve amperometrik NADH sensör özelliklerinin incelenmesi

Tarih: 27.10.2017

Devam  edenler

Elif ERÇARIKCI, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez başlığı: Ağır Metal İyonlarının Giderilmesi ve Elektrokimyasal Belirlenmesi için Grafen Esaslı Müstakil Membran/Elektrotların Üretimi

Tarih: 2014-


BİLİMSEL DERGİLERDEKİ HAKEMLİKLER

·    ACS Applied Materials and Interfaces

·    Advanced Healthcare Materials

·    Advanced Materials

·    Advanced Materials Interfaces

·    Analytica Chimica Acta

·    Applied Surface Science

·    Carbon

·    Chemical Physics

·    Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

·    Current Analytical Chemistry

·    Electroanalysis

·    ElectrochimicaActa

·    IEEE Sensors Journal

·    Industrial &Engineering Chemistry Research

·    Journal of Applied Electrochemistry

·    Journal of Applied Polymer Science

·    Journal of Colloid and Interface Science

·    Journal of Electroanalytical Chemistry

·    Journalof Solid State Electrochemistry

·    Materials Science in Semiconductor Processing

·    Microchimica Acta

·    Nano

·    Nano-Micro Letters

·    New Journal of Chemistry

·    Polymer Composites

·    Sensorsand Actuators B: Chemical

·    Talanta

·    Turkish Journal of Chemistry 

·    Turkish Journal of Physics

·     Water, Air & SoilPollution


VERDİĞİ DERSLER

·    Analitik Kimya (Lisans)

·    Enstrümental Analiz (Lisans)

·    Genel Kimya (Lisans)

·    Elektroanalitik Kimya Teknikleri (Lisans)

·    Yüzey Analiz Teknikleri (Lisans)

·    Elektrokimyada Temel İlkeler (Lisans üstü)

·    Spektroelektrokimya (Lisans üstü)

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

·    Bilim kurulu üyesi, 6. Fiziksel Kimya Kongresi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2017

·    Davetli konuşma, International Workshop on SpecialTopics on Polymer Composites, Ege University, İzmir, 2016

·    Bilim kurulu üyesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, 2015

·    Bilim kurulu üyesi, 10. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, Selçuk Universitesi, Konya, 2013

·    Düzenleme kurulu üyesi, NanoTR9, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2013

·    Düzenleme kurulu üyesi, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2011

·    Düzenleme kurulu üyesi, International Conference on Organic Chemistry (ICOC), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2007

 

Son güncelleme tarihi: 05.09.2018

* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.