Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Naci Ceviz

 1. Tıpta Uzmanlık

  1983 / 1989
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 2. UZMAN

  1990 / 1994
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 3. UZMAN

  1995 / 1998
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 4. Tıpta Yandal Uzmanlık

  1995 / 1998
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 5. DOÇENT

  2000 / 2005
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 6. PROFESÖR

  2005 / 2011
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜNACİ CEVİZ


PROFESÖRE-Posta Adresi

:

ceviznaci@yahoo.com


Telefon (İş)

:

3446666-7884


Telefon (Cep)

:

5323828186


Faks

:

 


Adres

:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji BD. Erzurum, 25240


Öğrenim    Bilgisi


Tıpta Yandal Uzmanlık


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1995


1998


Tıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ


TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1983


1989Tez adı: Üriner sistem enfeksiyonu için hızlı tarama tekniklerinin (lökosit esteraz testi, nitrit testi, piyüri ve bakteriüri) değerlendirilmesi (1994) Tez Danışmanı:(VESİLE MELTEM ENERGİN)

Görevler

PROFESÖR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

2005-2011
DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

2000-2005
UZMAN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

1995-1998
UZMAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

1990-1994

Yönetilen    Tezler

Tıpta Uzmanlık2015


1.

BALKIR FERAT, (2015). Henoch-schönlein purpurası tanılı çocuk hastalarda kardiyak etkilenme sıklığı, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

20141
2.

BİLGİÇ ELİF, (2014). Kliniğimizde takip edilen taşiaritmili hastaların klinik özellikleri ve izlem sonuçları, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


3.

YOLCU CANAN, (2014). Vazovagal senkoplu çocuklarda tekrarlayan senkop ataklarının tahmininde tilt testi sonuçlarının değeri, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2011
4.

ÇELİK VELAT, (2011). Akut romatizmal ateşli çocuklarda görülen elektrokardiyografik bozukluklar: Hastalığa spesifik mi?, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2010
5.

KARACAN MEHMET, (2010). Akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastalarda kalp hızı değişkenliği, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


6.

AYBEK BAĞIR ZÜHAL, (2010). Perinatal asfiksili yenidoğanlarda serum Brain Natriüretik peptid düzeyi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008
7.

IŞIKAY SEDAT, (2008). Akut romatizmal ateş tanısı alan çocuklarda ritim ve iletim bozukluklarının araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2004
8.

YAZICI SELÇUK, (2004). Akut romatizmal ateşli çocuklarda klas 1 ve klas 2 HLA antijenlerinin dağılımı, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


<

* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.