Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Pasaportta Harç Muafiyeti

Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün "Öğrenci Meşruhatlı Pasaport" konulu yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5682 sayılı Pasaport Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan “…Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir…” hükmüne bağlı olarak işlem yapılmaktadır. 

Harçsız pasaport düzenlenirken yurt dışında geçirilecek süre dikkate alınır. 

Harç muafiyetinden muaf olmak için öğrenci statüsünde olmak zorunludur. 

Mezunlar bu muafiyetten yararlanamazlar.